1,3 млрд. лв. е печалбата на банковата система към 31 май

Новини
16:25 - 30 Юни 2023
2129
1,3 млрд. лв. е печалбата на банковата система към 31 май

Печалбата на банковата система е 1,3 млрд. лв. към 31 май, с 564 млн. лв. (73 процента) повече спрямо тази за първите пет месеца на 2022 г. Това съобщават от БНБ в анализ за състоянието на банковата система у нас към края на май.

Активите на банковата система към 31 май възлизат на 161,8 млрд. лв. Спрямо края на април те нарастват с 1,9 млрд. лв. (1,2 процента). За динамиката на балансовите активи и пасиви през този период влияние оказват и операциите по придобиването от "Юробанк България" АД на търговското предприятие и дейността на "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А." – клон България, се отбелязва в анализа.

Според статистиката общият размер на брутните кредити и аванси през май се увеличава с 913 млн. лв. (0,9 процента) до 107,4 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции намаляват със 126 млн. лв. (0,7 процента) до 17,1 млрд. лв. В брутния кредитен портфейл на банковата система (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и сектор "Държавно управление") се отчита нарастване с 1,1 млрд. лв. (1,2 процента) до 90,3 млрд. лв.

Кредитите за домакинствата се увеличават с 518 млн. лв. (1,5 процента), за нефинансовитe предприятия - с 453 млн. лв. (1 процент), за други финансови предприятия - с 61 млн. лв. (0,8 процента) и за сектор "Държавно управление" - с 35 млн. лв. (3,7 процента).

Спрямо края на април депозитите в банковата система нарастват с 1,360 млрд. лв. (1 процент) до 138,1 млрд. лв. Основен принос за това има увеличението на депозитите на кредитните институции (с 1,373 млрд. лв., 16,2 процента), се посочва в анализа. С 396 млн. лв. (0,9 процента) нарастват депозитите на нефинансови предприятия, а с 41 млн. лв. (0,1 процента) на домакинствата. Намаление има при депозитите на други финансови предприятия - с 335 млн. лв. (7,9 процента) и на сектор "Държавно управление" - със 115 млн. лв. (2,6 процента).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на май възлиза на 17,9 млрд. лв. и спрямо края на април се увеличава с 244 млн. лв. (1,4 процента) с приноса на месечния растеж на печалбата, се отбелязва в анализа.