Местни избори 2023

Приложение №2 към Решение № 1680-НС от 16 февруари 2023
Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на член 180 от Изборния кодекс
 
 
Наименование на партия/коалиция             ДПС

Посредник                                                       ДА

Предмет на договора                                     публикации

Срок на договора                                           20.10/27.10.2023 г.

Медия                                                              Lupa.bg

Вид на пакета според т.1, 2 или 3                 па

Обща стойност (в лева без ДДС)                  2000

Приложение №2 към Решение № 1680-НС от 16 февруари 2023
Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на член 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция              ДПС

Посредник                                                        ДА

Предмет на договора                                       публикации

Срок на договора                                             25.10/27.10.2023 г.

Медия                                                                Lupa.bg

Вид на пакета според т.1, 2 или 3                   па

Обща стойност (в лева без ДДС)                     3000

Приложение №2 към Решение № 1680-НС от 16 февруари 2023
Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на член 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция                ДПС

Посредник                                                          ДА

Предмет на договора                                         публикации

Срок на договора                                               02.11/05.11.2023 г.

Медия                                                                  Lupa.bg

Вид на пакета според т.1, 2 или 3                     па

Обща стойност (в лева без ДДС)                       1000