Избори за НС 2024

Приложение № 2 към Решение № 3225-ЕП/НС от 7 май 2024 г.

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет                    ПП ГЕРБ

Посредник*                                                                                                    не

Предмет на договора                                                                                     Публикации и банер

Срок на договора                                                                                           15.05 - 07.06.2024

Медия                                                                                                                 lupa.bg

Вида на пакета според т. 1, 2 или 3

Обща стойност (в лева без ДДС)                                                                    13,080 лв.

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет                    ДПС

Посредник*                                                                                                    да

Предмет на договора                                                                                     Публикация

Срок на договора                                                                                           10.05 - 07.06.2024

Медия                                                                                                                 lupa.bg

Вида на пакета според т. 1, 2 или 3

Обща стойност (в лева без ДДС)                                                                    1000 лв.

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет                    ДПС

Посредник*                                                                                                   да

Предмет на договора                                                                                     Публикация

Срок на договора                                                                                           30.05 - 07.06.2024

Медия                                                                                                                 lupa.bg

Вида на пакета според т. 1, 2 или 3

Обща стойност (в лева без ДДС)                                                                    2000 лв.

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет                    ДПС

Посредник*                                                                                                   да

Предмет на договора                                                                                     Публикация

Срок на договора                                                                                           03.05 - 07.06.2024

Медия                                                                                                                 lupa.bg

Вида на пакета според т. 1, 2 или 3

Обща стойност (в лева без ДДС)                                                                    1000 лв.

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет                    ДПС

Посредник*                                                                                                   да

Предмет на договора                                                                                     Публикация

Срок на договора                                                                                          06.05-07.06.2024

Медия                                                                                                                 lupa.bg

Вида на пакета според т. 1, 2 или 3

Обща стойност (в лева без ДДС)                                                                    3000 лв.