1,4 млрд. лева е печалбата на банките за 8 месеца

Депозитите нарастват с 914 млн. лв. до 125,7 млрд. лв.

Новини
17:30 - 30 Септември 2022
2472
1,4 млрд. лева е печалбата на банките за 8 месеца

Печалбата на банковата система към края на август е 1,4 млрд. лв. Това е с 496 млн. лв. (55,8 на сто) повече спрямо отчетената за осемте месеца на 2021 година, съобщава Българската народна банка (БНБ).

През август активите на банковата система нарастват с 1,4 млрд. лв. (1,0 процент) до 146,5 млрд. лв.

Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 283,2  на сто (при 295,4 на сто в края на юли). Размерът на ликвидния буфер е 38,2 млрд. лв.

През август брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 999 млн. лв. (1,2 на сто) до 83,3 млрд. лв., като в структурата му е отчетено увеличение при всички сектори. Кредитите за домакинства нарастват с 493 млн. лв. (1,5 на сто), за нефинансови предприятия – с 277 млн. лв. (0,6 на сто), за други финансови предприятия – със 189 млн. лв. (3,2 на сто), а тези за сектор държавно управление – с 41 млн. лв. (4,5 на сто).

Спрямо края на юли депозитите в банковата система нарастват с 914 млн. лв. (0,7 на сто) до 125,7 млрд. лв.

Увеличение има при депозитите на нефинансови предприятия (с 1,6 млрд. лв., 4,2 на сто), както и при тези на домакинства (с 378 млн. лв., 0,5 на сто). Намаляват депозитите на кредитни институции (с 952 млн. лв., 13 на сто), на други финансови предприятия (със 135 млн. лв., 3,2 на сто) и тези на сектор държавно управление (с 5 млн. лв., 0,1 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август е 16,8 млрд. лв. и спрямо края на юли се повишава с 222 млн. лв. (1,3 на сто), което се дължи главно на нарастването на печалбата на банките.