Бюджетната комисия одобри на второ четене Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2023 г.

Очаква се в приходната част да постъпят 910,9 млн. лв. повече от миналата година

Новини
16:42 - 24 Юли 2023
2523
Бюджетната комисия одобри на второ четене Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2023 г.

Ресорната парламентарна комисия одобри на второ четене Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2023 г. в частта "приходи и трансфери" и "разходи и трансфери" по вносител с окончателната редакция на работната група. Бюджетната комисия заседава днес извънредно.

В приходната част на бюджета за 2023 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 7027,2 млн. лв., или с 910,9 млн. лв. повече от 2022 г. Общо разходите и трансферите за 2023 г. са разчетени в размер 7 027,2 млн. лв. Тази сума е с 910,9 млн. лв. повече от сумата за 2022 г. Бюджетът на НЗОК за 2023 г. е с балансирано бюджетно салдо, а

размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за тази година е 8 на сто.

Комисията не прие предложенията на ПГ "БСП за България" за лекарствени продукти за домашно лечение на деца до 14-годишна възраст по лекарско предписание да се предвидят още 120 млн. лева. Румен Гечев посочи съответните източници на финансиране на предложението от проектобюджета на НЗОК. Той мотивира предложението с катастрофалното по думите му състояние на демографската картина в страната. Не беше прието и предложението за допълнителни 5 млн. лева за помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Комисията прие предложението ПГ на ИТН в раздела "Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ, (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)", да бъдат добавени 6 660 000 лв. за  "Амбулаторна процедура диагностика и оценка на невроразвитийни разстройства", които досега не са били заплащани от НЗОК.

Прието бе и предложението на  ПГ "Продължаваме Промяната-Демократична България" за допълнителни 4 млн. лева за за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната.

Към момента НЗОК заплаща храните за домашна употреба само за седем заболявания, посочват вносителите на предложението.

НЗОК не заплаща течни форми на храните, ентерални храни, храни за малнутриция, храни за пациенти над 18 г. Не се реимбурсират консумативи за ентерално хранене, които също са сериозен разход за пациентите. Според становищата на експертните съвети към МЗ, нуждаещи се с над 100 други заболявания, включително малнутрицията, изобщо нямат достъп до диетични храни и се препоръчва да бъдат добавени в списъка на НЗОК за реимбурсиране на диетични храни за специална медицински цели за домашно лечение, изтъкват още вносителите на предложението.