ЦИК одобри защитата на печатите на избирателните комисии

Новини
17:40 - 08 Август 2023
1558
ЦИК одобри защитата на печатите на избирателните комисии

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение относно реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии. Решението е публикувано на страницата на институцията.

Печатът на общинските избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК“, наименованието и кодът на общината по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ). В пръстена се изписва текстът „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023“.

Броят на печатите за общинската избирателна комисия е до три.

Председателят на общинската избирателна комисия и определен с решение на комисията член, на свое заседание след получаване на печатите ги маркират по уникален начин.

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко три отпечатъка от всеки от маркираните печати, съгласно приложението.

За всеки от печатите се съставя отделен протокол.