ЦИК: Ученици и студенти гласуват по избор там, където се обучават

За целта е нужна лична карта и книжка, както и декларация

Новини
12:14 - 07 Септември 2022
1154
ЦИК: Ученици и студенти гласуват по избор там, където се обучават

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, съобщи ЦИК.

Разбира се това важи за онези, които са навършили 18 години в деня на изборите.

За целта студенти и ученици трябва да представят следните документи:

- документ за самоличност

- надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър, или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя

- декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 23-НС) от изборните книжа, която се предоставя от СИК.