ЕК с напътствия за тестовете

Евросомисията призовава производителите да ползват най-новите технологии

Новини
13:37 - 15 Април 2020
2082
ЕК с напътствия за тестовете

Европейската комисия представя насоки за методиките на тестване за коронавирус като част от Европейската пътна карта за отмяна на противоепидемичните мерки.

Напътствията са за държавите членки с оглед на ефективното използване на средствата за тестване в рамките на техните национални стратегии в различните етапи от пандемията, дори при плавната отмяна на мерките. 

Комисията също така има за цел да гарантира, че оценката на характеристиките на тестовете ще се извършва с първокласни средства. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия. 

Комисар Мария Габриел, отговаряща за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта както и за Съвместния изследователски център (JRC), заяви: „Работим усилено и анализираме информацията за управлението на качеството при тестването за коронавирус и при изделията, които се използват в момента. Резултатите показват, че е необходимо това управление да се подобри, за да се гарантира ефективността на тестовете. За тази цел Европейската комисия разработи критерии за характеристиките на тестовете за подобряване на цялостната им ефективност. Всички европейски граждани ще се възползват от тях също както и стратегията за излизане от настоящата криза.“

В своите насоки Комисията призовава производителите да предлагат тестови комплекти, съобразени с най-съвременните технологии. Научните данни, на които разчита тестването, действително търпят непрекъснато актуализиране, но това задължение е важно да се спазва, тъй като извличаната посредством тестовите комплекти информация се използва за вземане на решения, които са от решаващо значение за общественото здраве.

Предвид значението на тестовете в настоящата обстановка и динамиката на пандемията, Комисията настоява също така за обединяването на ресурсите за валидиране на тестовете за коронавирус на равнище ЕС.