Глътка въздух: Мораториумът върху кредитите удължен до 31 март

Новини
19:29 - 02 Декември 2020
2237
Глътка въздух: Мораториумът върху кредитите удължен до 31 март

БНБ определи днес нов краен срок на прилагане на мораториума върху кредитите - 31 март 2021 г. Този нов срок замества предходния краен срок - 30 септември 2020 година. Максимално допустимият срок на отсрочванията е 9 месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция, гласи становището на БНБ.

Ето официалното съобщение, което централната банка разпространи днес следобед:

"Управителният съвет на Българската народна банка на свое заседание от 2 декември 2020 г. реши, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган Насоки EBA/GL/2020/15 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19". На база на последните дискусии ЕБО взе решение да реактивира Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума 31 март 2021 г.

Първоначално мораториумът трябваше да приема заявления до 22 юни, а максималната отсрочка по всеки индивидуален кредит беше 6 месеца. Впоследствие крайната дата беше променена - на 30 септември 2020-а. Така последните одобрени кредити бяха отсрочени максимално до 31 март 2021-а.

От решението на БНБ, взето днес разбираме, че институцията планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през март 2020 г, като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година. От Централната банка допълват, че търговските банки трябва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите.

По последни данни към 31 октомври 2020 г. са отчетени общо 106 726 подадени искания с брутна балансова стойност на задълженията 9,521 млрд. лв., и одобрени общо 88 448 броя с общ брутен размер 8,534 млрд. лева. Предприятията са внесли 13 237 искания за 7,534 млрд. лв., от които одобрените към края на октомври са 11 934 броя за 6,779 млрд. лева.

Домакинствата пък са подали 93 489 искания за отсрочване на задължения на стойност 1,987 млрд. лв., от които одобрените към края на октомври са 76 514 броя за 1,755 млрд. лв. Спрямо 30 септември 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 18 033, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 489 млн. лева.