КОП28 : Радев зове за климатична неутралност без да се засяга стандартът на живот

България е кандидат за домакин на КОП29

Новини
12:15 - 02 Декември 2023
2305
КОП28: Радев зове за климатична неутралност без да се засяга стандартът на живот

Усилията за преход към климатична неутралност трябва да отидат отвъд постигане на целите за съкращаване на емисиите на вредни газове. Това каза българският президент Румен Радев в изказването си на Срещата на върха за климатичното действие в Дубай. Форумът, събрал над 130 държавни и правителствени ръководители на 1 и 2 декември, се провежда в рамките на КОП28.

България като източноевропейска страна преживя значителен икономически растеж и трансформация през последните години. Емисиите парникови газове в страната намаляха с повече от 50 на сто в сравнение с базовата година (1988 г. – бел.ред. ) – една от най-високите стойности на намаление на емисиите в ЕС, каза държавният глава.

Той добави, че основното предизвикателство е да се гарантира устойчивост на прехода към климатична неутралност, без да се излагат на риск стандартът и качеството на живот на гражданите и конкурентноспособността на икономиките. За преодоляване на това предизвикателство са нужни системни иновативни подходи и приложение на последните технологични постижения, каза Радев в речта си. Той добави, че примери на иновативни технологии и проекти за декарбонизация се представят в българския павилион на КОП28. 

Радев допълни, че е нужно да се гарантира, че образователните, здравните, социални и икономически системи на страните са адаптирани, за да защитят най-уязвимите в прехода към климатична неутралност. В този контекст той изтъкна, че България е сред първите страни в Европа, присъединили се към Декларацията за децата, младежите и действията по климата.

Радев се спря и на споровете за избор на домакин на следващото, двадесет и девето издание на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата. България е кандидат за домакин на КОП29. Той увери, че страната ни търси компромис и ще продължи усилията си за плавен преход към следващата конференция КОП29.