Медиаторите в образованието вече ще получават пари от бюджета

Досега хората, които издирваха деца, за да ги връщат в училище, се изхранваха с пари по проекти

Новини
10:58 - 13 Януари 2024
3685
Медиаторите в образованието вече ще получават пари от бюджета

За първи път медиаторите са включени в обхвата на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Тяхната дейност вече е и нормативно регламентирана в наредбата за финансирането на институциите и така училищата получават средства за възнагражденията им. Това стана ясно на церемония за награждаване на отличените в конкурса „Медиатор на годината“ от просветния министър проф. Галин Цоков.

До този момент работата на медиаторите, които подпомагат учителските колективи, грижат се за връзката между семейство и училище и за включването на децата ежедневно в образователния процес, се финансираше по различни проекти, а през 2023 г., поради изчерпано финансиране и липса на действия имаше реална опасност тяхната работа да спре.

След дискусии с Центъра за междуетнически диалог "Амалипе" от МОН намериха решение - чрез промяна на съответната наредба за финансиране на институциите, която да позволи училищата и детските градини да получават отделен ресурс за назначаването на медиатори, социални работници и друг помощен персонал.

Освен това, и в Колективния трудов договор вече е записано, че за длъжностите "образователен медиатор" и "помощник на учителя" и други, които подпомагат учителските колективи, трябва да се изплащат не по-малко от 105% от минималната работна заплата, за която има средства в бюджета на училището. "Медиаторите са ключов елемент в общите ни усилия по връщане и задържане на децата в клас и затова за мен беше много важно да променим механизма и регламента на тяхната работа, за да гарантираме устойчивост", подчерта министър Цоков. 

"Благодарим, че спасихте професията ни и за толкова кратки срокове направихте всички стъпки, за да бъдем истинска част от системата на образованието", обърна се председателят на УС на Център „Амалипе“ Деян Колев към министър Цоков. Той обърна внимание, че след направените нормативни промени повече училища ще могат да назначават медиатори със средства и от бюджета си, а финансиране ще се използва и от новия европроект "Успех за теб".

За учебната 2023/2024 г. са назначени общо 1 184 медиатори в цялата страна, стана ясно по време на събитието. Министър Цоков благодари за ежедневната им борба, за да останат децата в класната стая, както и за работата им в рамките на механизма за задържане на децата в училище, като по думите му през последните 6 г. в клас са върнати около 80 000 деца, като 50 000 от тях са се задържали трайно в училище.

През 2021 г. средствата за работа с уязвими групи, които получават училищата допълнително (и в които влизат парите за медиаторите - бел. ред.), са били около 30 млн. лв., за 2022 г. те са над 34 млн. лв., а през 2023 г. са надхвърлили 36 млн. лв., съобщиха от МОН. С тези средства може да се изплащат допълнителни трудови възнаграждения за служители, включени в екипите за задържане на учениците в образователната система, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини. Те могат да се ползват и за наемане на персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на образованието на децата и учениците от уязвими групи, каквито са медиаторите.

За 2023 г. средствата за назначаване на образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя са предоставени на база назначен брой персонал към 30 юни 2023 г. (но с определен таван, разчетен в приложение). На тази база средства по този елемент на финансирането са получили 720 детски градини и училища от общо 1678 институции, или 42,91%. Измененията в наредбата за финансиране на институциите ще позволи на тези 720 детски градини и училища с 116 819 деца и ученици да ползват по предназначение предоставените им и неизразходвани през м.г. средства и през 2024 г. А останалите 958 детски градини и училища със 109 286 деца и ученици, които не са назначили медиатори, ще могат да назначат персонал през настоящата година.