НОИ: Пенсите няма да се забавят

Изплащането в пощите започва от сряда

Новини
14:01 - 05 Юни 2023
1819
НОИ: Пенсите няма да се забавят

Изплащането на пенсиите ще се проведе според обичайния график от 7 до 20 юни, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Пенсионерите ще получат средствата си в този период чрез пощенските станции.

Освен това, НОИ представи нова електронна услуга, която дава възможност на граждани да получат информация в реално време относно преосвидетелстването им от органите на медицинската експертиза. Чрез "Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването /РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания" пенсионерите могат да се информират дали НОИ има получени данни за тяхното преосвидетелстване.

Новата електронна услуга е достъпна на интернет страницата на НОИ и пенсионерите могат да я използват, за да проверят своето текущо състояние.