Община Ветрино незаконно е спряла инвестиция за 1,2 милиарда лева

Забраната е в противоречие на държавната политика за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ

Новини
13:06 - 08 Август 2023
1625
Община Ветрино незаконно е спряла инвестиция за 1,2 милиарда лева

Месец след като стана ясно, че „Добротич Уинд“ няма да реализира проект за вятърен парк в община Ветрино, заради наложен мораториум от варненската община, сега става ясно, че поредно решение на общински съвет Ветрино е обявено за незаконно с решение на Административен съд Варна.

Става въпрос за решение на Общински съвет Ветрино за забрана за монтаж на единични ветрогенератори на разстояния по-малки от 1000 м по права линия от регулацията на населеното място до имота, а не на 500 м, както е заложено в закона.

Според постановлението на съда решението противоречи на националните разпоредби и го обявява за нищожно с мотивите, че Общински съвет Ветрино е некомпетентен орган, понеже въпросът е уреден от нормативен акт от по-висока степен. Или две думи

Общински съвет Ветрино е излязъл извън пределите на материалната си компетентност.

Това е поредно решение на Общински съвет Ветрино обявено от съда за нищожно (незаконно). На 5 юни 2023 г. Върховният административен съд отмени мораториума за забрана за изграждане на вятърен парк с подобни мотиви - че забраната е в противоречие на държавната политика за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, уредена със специалния Закон за енергията от възобновяеми източници.

Предисторията

Още през септември 2022 г. стана ясно, че един от водещите инвеститори в зелена енергия в света иска да инвестира 1,2 млрд. лева във вятърен парк със 74 генератора. Това е международната компания „CWP Global“ (CWP), която е мажоритарен собственик на „Добротич Уинд“ АД и е реализирала едни от най-големите проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа.

Плановете бяха за изграждане вятърен парк от общо 74 ветрогенератора - 50 в землищата на селата Добротич, Михалич, Искър, Калоян, Изворник и Есеница в Община Вълчи дол и 24 в землищата на селата Доброплодно, Ягнило, Средно село, Ветрино и Момчилово в Община Ветрино, припомня money.bg. 

Вятърният парк трябваше да генерира електричество, достатъчно за захранването на 440 000 домакинства.

След като беше прието предложението за забрана за инсталиране на вятърни турбини от Общински съвет - Ветрино, компанията излезе с официално обръщение към Общински съвет Ветрино и кмета на населеното място по повод решението си да не реализира проект за вятърен парк в пълен размер.