Партията на Божков - окончателно вписана в регистъра

Съдът на Лозан Панов пусна Черепа в политиката, той: "ВКС отхвърли поредния опит на хунтата да спре промяната"

Новини
16:39 - 02 Март 2021
959
Партията на Божков - окончателно вписана в регистъра

Партията на Васил Божков "Гражданска платформа Българско лято" е окончателно вписана в регистъра на политическите организации, след като Върховния касационен съд потвърди решението на Софийския градски съд.  

Тази позиция не подлежи на обжалване.

Малко след решението на магистратите на подчинение на Лозан Панов, Черепа коментира от Дубай: "ВКС отхвърли поредния опит на хунтата да спре промяната". 

Върховните магистрати са приели, че подадения от прокуратурата протест е неоснователен.

Един от аргументите на прокуратурата да протестира беше, че учредителната декларация има съществено нарушение на материалния закон. В нея се съдържали много текстове, които освен че били противоконституционни, съдържали обиди и хули спрямо съдебната власт. Така например се казвало, че: „Разделението на властите е имитация“, „Демокрацията е фасадна“, „Институциите не работят“, „Съдебната система не раздава справедливост“, „Прокуратурата е превърната в бухалка“, „Върховният и ръководител не отговаря пред никого“, „Европейските пари и държавните поръчки са за избрани“.

"По отношение на съдържанието на учредителната декларация и по-специално, че в нея се съдържали обидни квалификации по отношение на съдебната власт, то трябва да се отчита, че посочените в протеста като такива цитати се намират в „преамбюла“ на документа и не представляват част от уреденото от закона съдържание, изискващо определяне на основните принципи и цели на учредяваната политическа партия, смятат върховните магистрати.

„Последните са намерили своята ясна формулировка в съдържанието на разделите „мисия“ и „основни принципи“, поради което и учредителната декларация отговаря на изискванията на закона“, се казва в решението на ВКС.

Друг аргумент на прокуратурата беше, че не е станало ясно как точно се е провело учредителното събрание.

Върховните съдии обаче контрират. "Твърденията в протеста, че не е посочено как точно и по какъв начин е било проведено „онлайн“ учредителното събрание се опровергават от съдържанието на протокол за проведено учредителното събрание, нотариално заверени декларации на участниците, декларацията по чл. 15, ал. 3, т. 8 от Закона за политическите партии (ЗПП) на ръководството на политическата партия, от които се установява, че учредително събрание е проведено на 3 януари 2021 г. посредством телеконферентна връзка чрез приложението livewebinar.com.", пишат те.

От решението им става ясно още, че обстоятелството, че учредителното събрание е проведено на територията на България, се установява от съдържанието на представените с молбата за вписване документи, в които е посочено, че то е проведено в София, ул. „Московска“ № 43.

По отношение доводите за проверка на идентичността или приликите на емблемата на политическата партия с подобни на други съществуващи графически изображения, ВКС сочи, че следва да се има предвид тяхната неотносимост към преценката, която СГС трябва да извърши в производството по Глава втора от ЗПП.

„Член 5 поставя като единствени ограничения политическите партии да използват в своите символи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения или да накърняват общочовешките ценности и да противоречат на добрите нрави, в каквито насоки твърдения от страна на прокуратурата не се сочат“, се казва в мотивите.