"Главболгарстрой" се захваща с разширението на "Чирен"

Новини
17:02 - 23 Март 2023
1218
"Главболгарстрой" се захваща с разширението на "Чирен"

Консорциум с водещ партньор "Главболгарстрой" смени сдружението на "Чирен дрилинг 2022" в процедурата за 13 нови сондажа за разширението на газовото хранилище в Чирен. "Булгартрансгаз" съобщава, че заради отказ на първия класиран в процедурата за изпълнител е определен вторият.

Изпълнителят, който бе класиран на първо място  -  "Чирен дрилинг 2022", е с водещ партньор "Атоменергоремонт" и участник „Айеней билд“. Мотивите за отказа му са "заради обективна невъзможност за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката в срока, определен в проекта на договор", се казва в съобщението на възложителя.

Предвид стратегическото значение на проекта за подобряване на енергийната сигурност за страната и региона, обезпечаване на непрекъснатостта и сигурността на газовите доставки и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ е взето мотивирано решение за изпълнител да бъде определен вторият класиран участник - консорциум "Екзало дрилинг Чирен".

Участници в него са „Главболгарстрой", "Главболгарстрой интернешънал", "Газ проджект девелопмънт", се мотивира "Булгартрансгаз". 

"Главболгарстрой", заедно с американски партньори е  изпълнител на наземната част на разширението на газовото хранилище. Договорът с консорциума на “Главболгарстрой” и американските му партньори “Солар Търбайнс Юръп” и “Ханиуел” беше подписан на 21 януари. По този повод в Чирен дойде и Гюнтер Ферхойген, бивш еврокомисар по предприемачеството и индустрията, който сега оглавява Международния консултативен борд на “Главболгарстрой”.

Строителната компания трябва да построи за 600 дни нова компресорна станция, която да осигури непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ от 10 нови сондажа, както и нова газоизмервателна станция. Оборудването се доставя от американските компании.