СОС под пара: Спешно свикват съветниците в понеделник

Санирането на сградите в града е под въпрос, ако хаосът в общината продължава

Новини
11:11 - 13 Януари 2024
3058
СОС под пара: Спешно свикват съветниците в понеделник

Председателстващата Столичния общински съвет Грети Стефанова е изпратила писмо до всички общински съветници във връзка с получен доклад от кмета на Столичната община Васил Терзиев, с което ги призовава да се съберат на 15 януари 2024 година от 14 часа.

В доклада на кмета се посочва, че крайният срок за приемане на проектни предложения по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II” изтича на 16 януари 2024 г.

В писмото Стефанова моли за потвърждение от всички съветници, при проявена отговорност от тяхна страна и събиране на необходимия кворум, докладът ще бъде обсъден.