Веселин Пенгезов осъди България

Новини
17:59 - 28 Февруари 2024
4044
Веселин Пенгезов осъди България

Веселин Пенгезов ще получи обезщетение от 4500 евро, както и 1626,19 евро за разходи и разноски по дело, което е спечелил в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 18 006 лева, които представляват обезщетения в изпълнение на две решения на ЕСПЧ срещу България. Те са постановени в периода 5 септември - 28 октомври 2023 г.

По делото "Пенгезов срещу България", Веселин Пенгезов е бил отстранен от позицията на административен ръководител и съдия в Софийския апелативен съд след работата му в периода 2009 - 2014 г. Той е бил обвинен в длъжностно присвояване, свързано с проекта за "Интегрирана информационна система за прозрачност във военните съдилища". По-късно е бил оправдан.

Миналата година Пенгезов е подал оплакване пред ЕСПЧ по чл. 6 от Конвенцията за право на справедлив съдебен процес, заради производството по неговото отстраняване. Съдът е счел, че обвинението не е било придружено от адекватни гаранции, а основанията не са били релевантни. Допълнително, преценено е, че наложената мярка не е била пропорционална на преследваната цел в нарушение на чл. 8 от Конвенцията и обвиняемият подлежи на обезщетение.

Второто решение е по делото "Коилова и Бабулкова срещу България", заведено след жалба за нарушение по чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, за право на зачитане на личния и семейния живот. Оплакването е повдигнато към българските власти, които не са признали сключения в чужбина брак между Коилова и Бабулкова.

По делото съдът е счел, че установеното нарушение е справедливо обезщетение, като биват присъдени 3000 евро за съдебните разходи и разноски.