За ромите: Безплатни медицински прегледи

Те стартират в община Добричка, като включват профилактични ехографски и клинични лабораторни изследвания

Новини
11:12 - 17 Септември 2020
934
За ромите: Безплатни медицински прегледи

Безплатни медицински прегледи стартират в община Добричка. Те включват профилактични ехографски и клинични лабораторни изследвания и са насочени към лица от ромски произход в населените места с компактно ромско население на територията на община Добричка.

Инициативата за безплатните медицински прегледи е в рамките на Националния план за действие за периода 2015-2020 година с приоритет „Здравеопазване“, към Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Във връзка с дейностите е сключен договор между РЗИ-Добрич, и „ДКЦ II – Добрич“ ЕООД.

В момента се изготвят графиците с населените места, дните и часовете. Определените дати ще бъдат публично оповестени, информират от община Добричка.

Графиците ще бъдат представени и в РЗИ-Добрич, заедно с имената на лекарите, които ще работят в ехографския кабинет и в мобилната лаборатория.

Община Добричка се ангажира със създаването на условия за осъществяване на профилактичните прегледи в селата и с осигуряването на достъп до техническите съоръжения за функционирането на мобилните кабинети.