2030 година: 42,5% възобновяема енергия в ЕС

2030 година: 42,5% възобновяема енергия в ЕС

Държавите членки се споразумяха за по-бързо одобрение за вятърни и слънчеви проекти
преди 6 месеци
1020