Бавно правосъдие: 14 г. родителите на родилка водят дело за смъртта й

Процесът е срещу трима акушер-гинеколози от столичната АГ "Шейново"

Общество
17:01 - 24 Октомври 2022
2060
 Бавно правосъдие: 14 г. родителите на родилка водят дело за смъртта й

Дело за смърт на родилка поради лекарска грешка е продължило повече от 14 години, като само разследването на случая е отнело 9 години, през 4 от които е бездействано. Това установи Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) при проверка на 117 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 юли - 30 септември 2022 г.

Процесът е срещу трима акушер-гинеколози от столичната АГ "Шейново", подсъдими за смъртта на 19-годишна родилка на 15 ноември 2007 г. Седмица по-рано тя ражда първото си дете в общинското лечебно заведение, като по време на раждането е направена епизиотомия. На 12 ноември майката и новороденото й момченце са изписани въпреки оплакванията на жената от болки в корема и повишеното й ниво на левкоцитите. През следващите дни родилката отново се връща в "Шейново" с оплаквания, като лекарите премахват част от шевовете й и правят промивки. Едва след второто й посещение обаче взимат материал за микробиологичен анализ.

Вечерта на същия ден - 14 ноември 2007 г. - младата майка е приета в "Пирогов" в много тежко състояние. Извършена е спешна операция, при която са източени 3 литра гной от коремната й кухина. Въпреки усилията на спешните медици около 3 часа на 15 ноември родилката умира от септичен шок и полиорганна недостатъчност заради остра бактериална инфекция. 

Проверяващите са установили, че дългата над 9 години досъдебна фаза е в резултат на поведението на разследващите органи и наблюдаващите прокурори. Разследването по делото е водено неритмично, назначавани са множество различни съдебно-медицински експертизи с еднотипни задачи. По-голямата част от процесуално-следствените действия са били извършени по искания от адвоката на наследниците на починалата млада жена, направени при предявяване на разследването.

Общо над 4 години разследващите са бездействали. Делото три пъти е внасяно в съда като в два от случаите съдът е прекратявал съдебното производство и е връщал делото на прокуратурата за отстраняване на допуснати на досъдебната фаза на процеса процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на защита на обвиняемите.

Два пъти наблюдаващият прокурор е прекратявал наказателното производство поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление от общ характер. И в двата случая съдът е отменял прокурорските постановления поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в необоснованост на прокурорските актове и делото е връщано на прокуратурата за отстраняването им.

Обстоятелството, че досъдебната фаза на производството е с прекомерна продължителност е коментирано и от Софийския градски съд, който през 2019 година постановява присъда по делото. Наложените наказания на тримата лекари от "Шейново" са пробация за срок от една година.

При определяне размера на наложеното наказание съдебният състав е приел, че спрямо всеки един от подсъдимите е налице изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, а именно изтеклият над 12-годишен период от време от извършването на деянието до постановяването на първоинстанционната присъда (9 години от които досъдебна фаза на процеса), което сочело за драстично нарушение на изискването за провеждане на наказателното производство в разумен срок.

Проверяващият състав на Инспектората към ВСС е установил забавяния и в съдебната фаза на производството - първоинстанционният съд е изготвил мотивите към постановената по делото присъда 7 месеца след изтичане на законоустановения 60-дневен срок, а въззивната инстанция е забавила администрирането на касационната жалба на защитника на един от подсъдимите с 5 месеца.