1/4 от дърводобива в България е незаконен

Нерегламентираната сеч генерира скрити приходи от над 100 милиона лева годишно

Новини
13:08 - 07 Декември 2023
1196
1/4 от дърводобива в България е незаконен

Незаконната сеч е световен проблем, който предизвиква тежки екологични, социални и икономически въздействия. Тя унищожава горите на планетата, а негативният ефект от нея изостря климатичната криза и води до загуба на биоразнообразие.

Потърпевши сме всички ние.

По данни на Интерпол, всяка година международната търговия с незаконно добит дървен материал генерира среден оборот от 100 милиарда щатски долара. За съжаление, нелегалният дърводобив и у нас е фактор, който не може да бъде пренебрегнат.

Според анализа на природозащитната организация WWF над ¼ от дърводобива в България се извършва отвъд рамките на закона.

С кампанията си „Подари природа. За нашето бъдеще“ , WWF търси решение и на този проблем.

Нелегалният дърводобив у нас

На всеки четири години WWF извършва детайлен анализ на нивото на нелегалния дърводобив в страната. По оценки на специалисти днес

нерегламентираната сеч генерира скрити приходи от над 100 милиона лева годишно.

В допълнение към тези финансови загуби, горите не могат да изпълняват ефективно своите производствени, водоохранни и природозащитни функции. Така освен, че ощетява държавния бюджет и всички нас като данъкоплатци, незаконният дърводобив лишава дългосрочно цели райони от чист въздух и питейна вода.

„Количеството на незаконно добитата дървесина в България продължава да е притеснително високо.

За една усреднена година той възлиза на 1,7 млн. куб.м от официално регистрирания добив. Нещо повече, половината от привидно законния дърводобив се извършва при нарушения на законите за горите, околната среда, биологичното разнообразие и защитените територии.

Данни за незаконна сеч имаме дори от трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“,

коментира Добромир Добринов, старши експерт по природозащитно законодателство във WWF.

Една от ключовите предпоставки за незаконния дърводобив е социалното неравенство и нивото на хронична бедност у нас. Цената на дървата за огрев се увеличава, а броят на домакинствата, живеещи в трайна бедност, остава висок. Това оказва допълнителен натиск за ползване на незаконно добита дървесина. Всъщност потреблението на дърва за горене от населението е и най-голямото перо в баланса на дървесината, сочи анализът. По данни на агенция „Алфа рисърч“ за 2021 г. 957 463 домакинства са закупили по 5,166 куб.м дърва за огрев или общо близо 5 млн. куб.м.