17% по-малко нощувки в Бургас само за месец

Половината туристи са от Обединеното кралство и Германия

Новини
12:07 - 16 Юли 2019
610
17% по-малко нощувки в Бургас само за месец

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през месец май е 388 200, или c 16,7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро в областта, което разпространи статистическите данни до медиите.

Намаление на нощувките (с 18,3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, в местата за настаняване с 3 звезди – 14,4% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 3,3%.

През май 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 82,7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 54% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12% от нощувките на чужденци и 21,2% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5,3 и 24,8%.

През май 2019 г. в област Бургас са функционирали 295 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 34 400, а на леглата – 82 400 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2,8%, а на леглата в тях с 3,9%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 36%, следват Германия - с 20,4%, Полша - с 11,1% и Румъния - с 4,9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2019 г. се намаляват с 9,3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 94,4 хиляди. От всички пренощували лица 67,5% са чужденци, като по-голямата част от тях (81,8%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5,1 нощувки. Пренощувалите българи са 30 700, като 51,2% от тях също са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2019 г. е 17,4% като намалява с 4,8 процентни пункта в сравнение с май 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 20,3%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 13,3%, и с 3 звезди – 10,6%.

Приходите от нощувки през май 2019 г. са 18 691,4 хил., или с 8% по-малко в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е намаление в приходите от чужди граждани с 11,8%, докато приходите от български граждани се увеличават с 15,6%.