21 проекта получават финансиране по програма за подпомагане на Черноморието

Икономика
20:33 - 15 Декември 2023
3678
21 проекта получават финансиране по програма за подпомагане на Черноморието

21 проекта ще бъдат финансирани по новата програма за подпомагане на Черноморските общини. С въвеждането на първата по рода си реформа се променя начина на изразходване на държавните пари за реклама на туристическите услуги. Тя е стъпка в посока за повече прозрачност и ефективност в съответствие с препоръките на ЕК от Годишния доклад за България.

Работата на оценителната комисия на Министерството на туризма приключи на 12 декември, след като разгледа, оцени и класира постъпилите проектни предложения.

В срока за кандидатстване са подадени 21 проектни предложения чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Оценката на всяко едно от тях се проведе на два етапа: проверка на административното съответствие и допустимостта, както и техническа и финансова оценка.

В резултат на извършените оценки и на базата на получените точки са одобрени за финансиране следните 21 предложения, като класирането е в низходящ ред:

BG-176789478-2023-01-0003 "Популяризиране на Община Шабла на територията на Федерална Република Германия като средство за развитие на входящия туризъм" с бенефициент община Шабла;
BG-176789478-2023-01-0016 "Поморие - непознатата туристическа дестинация в България" с бенефициент община Поморие;
BG-176789478-2023-01-0006 "Варна - магията на морето" с бенефициент община Варна;
BG-176789478-2023-01-0011 "Реклама на Община Балчик на територията на Федерална Република Германия чрез ефективни комуникационни кампании, с цел привличане интереса на туристи към България" с бенефициент община Балчик;
BG-176789478-2023-01-0017 "Поморие - соленият път на щастието" с бенефициент община Поморие;
BG-176789478-2023-01-0008 "ОТКРИЙ МИНАЛОТО, ПРЕЖИВЕЙ НАСТОЯЩЕТО в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)" с бенефициент Община Дългопол;
BG-176789478-2023-01-0021 "Туристическа заетост 365: Повишаване на заетостта в туризма в община Созопол" с бенефициент община Созопол;
BG-176789478-2023-01-0007 - "Варна дестинация на четири сезона - неразкритите съкровища" с бенефициент община Варна;
BG-176789478-2023-01-0018 "Промотиране на дестинация Южно Черноморие на Туристически пазар Чехия" с бенефициент община Приморско;
BG-176789478-2023-01-0001 "Промотиране на Българското Черноморие и община Аксаково на туристическия пазар" с бенефициент община Аксаково;
BG-176789478-2023-01-0002 "Промотиране на Българското Черноморие и община Аксаково на Немския туристическия пазар" с бенефициент община Аксаково;
BG-176789478-2023-01-0015 "Промотиране на дестинация "Бургас" на туристически пазар Полша" с бенефициент община Бургас;
BG-176789478-2023-01-0013 "Промотиране на дестинация Южно Черноморие на туристически пазар Средна Европа (Германия и Чехия)" с бенефициент община Малко Търново;
BG-176789478-2023-01-0005 "Прекрасният Несебър - Вашето място за почивка сред древни забележителности" с бенефициент Община Несебър;
BG-176789478-2023-01-0014 "Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Великобритания" с бенефициент община Бургас;
BG-176789478-2023-01-0010 "Промотиране на Черноморска дестинация Бургас и Несебър на туристически пазари" с бенефициент община Несебър;
BG-176789478-2023-01-0012 "Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини" с бенефициент община Балчик;
BG-176789478-2023-01-0004 "Фламенко Фестивал Шабла 2024" с бенефициент община Шабла;
BG-176789478-2023-01-0009 "Бяла - част от космическата история" с бенефициент община Бяла;
BG-176789478-2023-01-0019 " Девня - Популяризиране на туризма в общината" с бенефициент община Девня;
BG-176789478-2023-01-0020 "Суворово - уникални туристически преживявания" с бенефициент община Суворово.