5 вместо 9 ще са членовете на КЕВР

Енергийната комисия в парламента прие промени в Закона за енергетиката

Политика
13:29 - 20 Януари 2022
871
5 вместо 9 ще са членовете на КЕВР

Парламентарната комисия по енергетика прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, който бе предложен от депутатите от управляващото мнозинство - Виктория Василева (ПГ на "Има такъв народ"), Ивайло Мирчев (ПГ "Демократична България"), Мирослав Иванов (ПГ "Продължаваме Промяната") и Георги Свиленски (ПГ "БСП за България"), чрез който се предлага членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да се намалят от девет на пет.

Законопроектът предвижда съкращаване на броя на членовете в състав "Енергетика" от четирима на двама, както и премахването на изискването за един член на КЕВР с юридически стаж и един член с опит в сферата на икономиката. Според вносителите по този начин се оформя общ пленарен състав от 5 членове, от които един председател, двама членове с опит в енергетиката и двама с опит във водоснабдителните и канализационни услуги.

Според Виктория Василева по този начин ще се оптимизира численият състав на КЕВР като независим колегиален орган и ще бъдат реализирани значителни финансови икономии, като тези средства могат да бъдат пренасочени към по-добро експертно обезпечаване на комисията.

Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта на водоснабдяването и канализацията", като такъв се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и в търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на друга държава членка.
Бившият енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Делян Добрев каза, че всъщност целта на намаляването на числения състав на КЕВР, особено в състав "Енергетика", е управляващото мнозинство да "овладее" комисията, защото ще има двама от трима от членовете. Рамадан Аталай от ДПС също заяви, че по този начин КЕВР от независима, че стане зависима от управляващите.

Ивайло Мирчев от ПГ "Демократична България" коментира, че целта на управляващите е в България отново да има независим регулатор, затова са предложени конкретно тези промени. Драгомир Стойнев от ПГ на "БСП на България" счита, че не е важен толкова численият състав на КЕВР дали регулаторът ще бъде независим. Той изтъкна, че в момента се спазват същите процедурни правила, които са били преди това и по никакъв начин не се оказва въздействие и влияние върху КЕВР.

Заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов обърна внимание на това, че в промените се вижда най-малкото, че няма да има партийни квоти. Според Делян Добрев обаче и сега няма такива партийни квоти.

В мотивите на законопроекта вносителите са записали, че променящият се енергиен сектор изисква "кръстосано боравене" с информация (по отношение на електричество, газ и развитие на пазарите на едно и дребно), познания и опит, както и поглед върху различни сегменти и сектори. В тази връзка предложеното разширение на дефиницията за стаж в енергетиката, обхваща и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банково дело, свързано с енергийния сектор.

В заключителните разпоредби на законопроекта е записано, че с влизането му в сила се прекратяват мандатите на членовете на КЕВР с юридически стаж и стаж в областта на икономиката. Освен това в деня, в който влезе в сила, чрез жребий се прекратява мандата на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката.