АДФИ приключи 108 инспекции през второто тримесечие, установени са над 870 нарушения

Проверени са 200 обществени поръчки на обща стойност 3 024 586 353 лв.

Новини
13:23 - 08 Юли 2022
2060
АДФИ приключи 108 инспекции през второто тримесечие, установени са над 870 нарушения

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 108 инспекции през второто тримесечие. Проверени са 200 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 3 024 586 353 лв. и 1559 договора на обща стойност 2 668 212 012 лв., съобщава АДФИ.

По време на инспекциите са установени 874 нарушения и са съставени 288 акта за установяване на административно нарушение (АУАН).

Констатирани са 54 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 295 528 019 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 519 917 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 392 230 лв.

Установените вреди са за 2 359 991 лв., като от тях са възстановени 2 191 266 лв. Съставени са 2 акта за начет.

През отчетния период с най-висок дял (72 на сто) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (15 на сто), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (11 на сто), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (2 на сто).