АДФИ: Зверски далавери с уличното осветление в София

Общество
11:18 - 22 Юни 2022
3552
АДФИ: Зверски далавери с уличното осветление в София

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е открила множество нарушения в скандалната обществена поръчка за изграждане и сервиз на уличното осветление в Столична община, съобщи гражданската организация „Спаси София“, заради чийто разкрития по темата редица институции започнаха проверка.

През януари лидерът на сдружението Борис Бонев оповести, че една от фирмите, които отговарят за изграждането и поддържането на лампите в София – „Лог Сиберия“, иска по 5 755 лв. за изграждането на уличен стълб в зоната, за която тя отговаря.

Докато от другата страна на същата улица другата фирма, отговаряща за дейността – „Улично осветление“, взима по 1587 лв. за същото. Така разликата в цените, по които двете дружества изпълняват договорите си с общината, е от 3 до 77 пъти.

Посочено бе още, че за направа на шахта едната фирма прибира 1177 лв., а другата - 419 лв. За улично тяло LED 9-50W единият партньор на общината взима 1587 лв., а другият - 364 лева. За железобетонен стълб до 6 метра едната фирма се е договорила за 2102 лева, а другата - за 509 лева.

Бонев изчисли и че с отделения бюджет за инвестиции в северната част на София „Лог Сиберия“ може да изгради само 1043 броя нови лампи, докато със същите пари в южната част на града „Улично осветление“ ще може да постави 3781 броя нови лампи до края на срока на споразумението.

След избухването на скандала, освен АДФИ, проверка на обществената поръчка започнаха още прокуратурата, Министерството на финансите, а премиерът Кирил Петков съобщи, че е дал документацията и на ДАНС.

АДФИ е направила проверка на обществената поръчка, която бе с 4 обособени позиции и прогнозна стойност - 73 600 000 лв. без ДДС, и изпълнението на 4 договора (всеки със срок на действие 2 години и с възможност за удължаване с още 2 години) за периода от 19.03.2021 г. до началото на инспекцията - 08.02.2022 г.

Проверката е констатирала седем нарушения Закона за обществените поръчки. Едно от тях е, че в стойността на договора за строителство по всяка обособена позиция има включени услуги, които не са необходими за изпълнение на строителството.

Наред с това методиката за оценка на офертите не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения от офертите и не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател.

Установено е, че представените оферти на избрания изпълнител по обособени позиции № 2 и № 3 не съответстват в пълна степен на предварително обявените изисквания на възложителя. Поради това същият е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата, а не да спечели конкурса. Не е спазен срокът за изпращане на обявление за изменение на договор за публикуване в Регистъра на обществените поръчки.

За установените нарушения са съставени общо 16 акта за установяване на административни нарушения, от които два на възложителя Столична община в лицето на зам.-кмета по транспорта Кристиан Кръстев, и по два на всеки участник в 7-членната комисия.