Алчност: С 2,7 млрд. лв. се нагушиха банките за 9 месеца!

Печалбата на трезорите е двойно по-голяма, отколкото преди година

Новини
17:15 - 31 Октомври 2023
3494
Алчност: С 2,7 млрд. лв. се нагушиха банките за 9 месеца!

Печалбата на банковата система към 30 септември е в размер на невижданите досега 2,7 млрд. лв., с 1,2 млрд. лв. (80,5 процента) повече спрямо отчетената към 30 септември 2022 г.

Това съобщават от БНБ в анализ за състоянието на банковата система у нас към края на септември.

През третото тримесечие на годината

активите на банковата система се увеличават с 4 млрд. лв. (2,5 процента) и в края на септември достигат 165,1 млрд. лв.

Кредитите и авансите и дълговите ценни книжа заемат 63,4 процента и 14,6 процента от активите на банковата система в края на септември.

Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 241,9 процента (при 225,6 процента в края на юни). Ликвидният буфер е 46,2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 19,1 млрд. лв. (при 46,9 млрд. лв. и 20,8 млрд. лв. в края на юни).

През тримесечието брутните кредити и аванси нарастват със 102 млн. лв. (0,1 процента) до 108,1 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции намаляват с 2,8 млрд. лв. (17,4 процента) до 13,5 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и "Държавно управление") нараства с 2,9 млрд. лв. (3,2 процента) до 94,6 млрд. лв., като растеж е отбелязан при всички институционални сектори в неговата структура, посочват от БНБ.

Кредитите за домакинства се увеличават през тримесечието с 1,5 млрд. лв.

(4,2 процента), за нефинансови предприятия - със 711 млн. лв. (1,5 процента), за други финансови предприятия - с 522 млн. лв. (6,8 процента), а за сектор "Държавно управление" - със 160 млн. лв. (15,6 процента).

През третото тримесечие на годината депозитите в банковата система се увеличават с 2,9 млрд. лв.

(2,1 процента) и в края на септември достигат 141,3 млрд. лв. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1,9 млрд. лв., 4,5 процента) и на домакинствата (с 1,8 млрд. лв., 2,4 процента). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 452 млн. лв., 10,7 процента), на сектор "Държавно управление" (с 322 млн. лв., 7,7 процента) и на кредитни институции (със 134 млн. лв., 1,3 процента).