Александър Велев: Ще поискам одит на БНР от Световната банка

Актуални новини
19:35 - 21 Януари 2020
624
Александър Велев: Ще поискам одит на БНР от Световната банка

Видеоизлъчване на предавания и събития и радиосериали - това са две от най-иновативните предложения в концепцията на Александър Велев, с която кандидатства за трети мандат като генерален директор на БНР.

Пет предизвикателства определи бившият шеф на радиото за бъдещата си работа, ако бъде избран отново. Най-голямото от тях е да се справи с дефицита и финансите. Затова предвижда увеличаване на приходите от реклама. В момента БНР има едва 6% дял от рекламния пазар у нас и 15% от аудиторията, каза той на изслушването си пред Съвета за електронни медии. Нужно е да бъдат увеличени и приходите от концертна дейност.

За да се справи с финансовото състояние на радиото, смята да поиска одит на БНР от Световната банка, тъй като външният поглед е по-обективен от вътрешния. Програмата е другото предизвикателство пред Велев. Той планира да създаде нови програми в интернет, веднъж годишно да обновява предаванията в "Хоризонт" и "Христо Ботев", да създаде подкасти с продукции на радио "България" и Златния фонд на БНР.

Дори си представя нещо повече - Златният фонд да влезе в училищните програми, тъй като там се пази паметта на нацията. За разлика от предишното му управление, когато искаше да закрие радио "България", сега е на мнение, че то трябва да промени програмата си. Не просто да превежда новини, а да създава предавания, които представят България.

Дигитализацията на радиото, кадровата политика и технологичното обновление са останалите три предизвикателства пред Велев. Той има намерение да въведе годишна атестация на служителите, за да получават справедливо възнаграждение. Сред идеите му е хонорарите да влязат във фонд "Работна заплата", но същевременно да се запазят за най-високите радиопостижения.

"Не трябва да има уравниловка в заплащането, тъй като има хора, които работят повече, както и програми с по-голяма тежест и интензитет", каза той и даде пример с Би Би Си 2.

Там заплатите са най-високи, тъй като това е най-рейтинговата програма на английската медийна компания. Старо негово убеждение е, че 3-годишният мандат на генералните директори на обществените медии е кратък и не дава гаранции на ръководния екип, избран от него, че после няма да останат на улицата.

Въпреки това Велев потвърди, че целите, които си е поставил в концепцията, са напълно изпълними за 3 години. Сред тях са още в БНР да звучи повече съвременна музика, да бъде избегнато продължителното говорене, както и да бъде направен англоезичен вариант на сайта на радиото.

С Александър Велев приключи двудневното изслушване на шестимата кандидати пред СЕМ. Съветът ще гласува на заседанието си утре, 22 януари, кой ще управлява БНР през следващите 3 години.