Артисти искат оставката на Сава Драгунчев като шеф на фонд "Култура"

В открито писмо творците посочват злоупотреби със служебно положение с цел всяване на страх сред културните организации

Култура
19:30 - 04 Декември 2023
3277
Артисти искат оставката на Сава Драгунчев като шеф на фонд "Култура"

Над 80 творци и хора на изкуството настояват за оставката на директора на Национален фонд "Култура" (НФК) Сава Драгунчев и неговия юридически съветник. Искането им е заради съдебно дело, в което фондът съди театрална организация и иска тя да ѝ върне близо 180 хил. лв., отпуснати по негов проект.

С открито писмо до министъра на културата Кръстю Кръстев, Парламентарната комисия по култура и медии, министър-председателя акад. Николай Денков и вицепремиера Мария Габриел, артистите обясняват действията и управлението на Национален фонд „Култура". 

„Пишем това писмо с висока степен на загриженост за българската независима сцена. Повод за нашата тревожност дава поведението на административното ръководство на Национален фонд „Култура" и основно на неговите директор и юридически консултант." – така започва откритото писмо. Поводът е дело, което Национален фонд „Култура" завежда към една творческа неправителствена организация – „36 маймуни". Фондът изисква връщане на сумата по два проекта, възлизаща на обща стойност 182 085 лв. и лихви в размер на 3985 лв. Проектите не са приключени (дори към днешна дата те все още продължават). НФК прави случайна проверка по тях в началото на тази година. Обвинението към артистите е, че не е била упомената подкрепата на НФК в няколко публикации в медиите и социалните мрежи, като голяма част от въпросните публикации дори не са на самата организация.

 „Свидетели сме на грубо погазване на основни морални ценности, злоупотреба със служебно положение с цел дискредитиране и всяване на страх сред културните организации и артистите, изнасяне на невярна информация в обществени медии, въвеждане на дискриминационни правила за допустимост в програмите на фонда. С всичко това сериозно се уронва престижът на Националния фонд „Култура", а нормалното съществуване на свободната творческа сцена е поставено под сериозна заплаха, да не говорим на нейното развитие, което на практика се възпрепятства.", пише още в писмото. 

В него са посочени и конкретни искания:

1. Незабавно отстраняване на директора на фонда и юридическия съветник на фонда.

2. Разработване на ясни критерии за качества и експертиза при избиране на бъдещите членове на УС на НФК. Прозрачна процедура за номинации и избор, въвеждане на открит конкурс и мандатност за директора с изисквания за необходимите за тази институция компетенции, социални умения и морални качества.

3. Разработване на ефективен механизъм за защита на бенефициерите от административен произвол.

4. Разработване на ефективен механизъм за защита от цензура.

5. Разработване на механизъм за регулярен диалог между ръководството на фонда и културните оператори и артисти.

6. Анализ на ползите/вредите при разработването на условията; оценяването и усвояването на средствата в различните конкурсни програми, базиран на обратна връзка, получена от бенефициерите и публиките.