Българите купуват най-евтините цигари и алкохол в ЕС

На второ място по разлика в ценовите равнища са ресторантите и хотелите

Свят
17:57 - 21 Юни 2023
3086
Българите купуват най-евтините цигари и алкохол в ЕС

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от Европейския съюз, съобщава Евростат.

През 2022 г. са отчетени значителни различия в равнищата на цени за крайните потребителски разходи на домакинствата в 27-те държави членки.

Най-високи нива на цените са отчетени в Ирландия (146% от средното за ЕС), Дания (145%) и Люксембург (137%), докато най-ниско е равнището на цените в Румъния (58%), България (59%) и Полша (62%).

Най-голяма е разликата в равнищата на цените при групата "Алкохолни напитки и тютюневи изделия".

През миналата година цените на тези продукти са повече от три пъти по-високи в "най-скъпата" държава, отколкото в "най-евтината". Най-ниски нива на цените на алкохола и тютюна са отчетени в България (66% от средното за ЕС равнище), Полша (73%) и Унгария (78%). Най-високи нива пък са отчетени в Ирландия (216% от средното за ЕС равнище), Финландия (174%) и Дания (138%).

Евростат уточнява, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

На второ място по разлика в ценовите равнища е групата "Ресторанти и хотели". Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (51% от средното за ЕС), Румъния (61%) и Унгария (62%). Най-високи нива на цените са наблюдавани в Дания (156% от средното за ЕС), от Финландия (132%) и Люксембург (131%).

В групата "Облекла" най-ниски нива на цените са регистрирани в България (80% от средното за ЕС), Унгария (83%) и Румъния (84%), докато най-високи нива на цените са регистрирани в Дания (134%), Швеция (117%) и Чехия (115%).

Различия има и за групите "Храни и безалкохолни напитки" (вариращи от 72% от средното за ЕС в Румъния до 121% в Дания), "Транспортни превозни средства за лично ползване" (вариращи от 87% в Полша до 132% в Дания) и "Потребителската електроника" (варираща от 92% от средното равнище за ЕС в Италия до 115% във Франция).