България поиска от ЕК да измени Плана си за възстановяване

Максималния размер на безвъзмездните средства е намалял от 6,27 млрд. евро на 5,69 млрд. евро

Новини
15:03 - 02 Октомври 2023
2339
България поиска от ЕК да измени Плана си за възстановяване

България поиска изменение на своя план за възстановяване и устойчивост. Това потвърди Европейската комисия.

Отбелязва се, че искането на страната ни се основава на необходимостта да се вземе предвид преразглеждането в низходяща посока на максималния размер на безвъзмездните средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, от 6,27 милиарда евро на 5,69 милиарда евро. Преразглеждането е част от актуализацията от юни 2022 г. на коефициента на разпределение на безвъзмездните средства по Механизма за възстановяване и устойчивост и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на България през 2020 г. и 2021 г. спрямо първоначално предвидените.

Предложеното от България изменение на плана, което предстои да бъде оценено от Комисията, засяга 17 инвестиции, включени в първоначалния план.

Посочва се, че средствата за някои от тях са намалени, като например инвестициите, свързани с енергийната ефективност на обществените сгради, националната инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници и модернизацията на болничните съоръжения.

Три инвестиции са премахнати от плана - тези в подкрепа на цифровата трансформация на "Български пощи", изграждането на интермодален транспортен терминал в Русе и цифровизацията на управлението, контрола и ефективното използване на водите.

ЕК разполага с до два месеца, за да прецени дали измененият план все още отговаря на всички критерии за оценка. В случай че оценката е положителна, Комисията ще предложи изменено решение за изпълнение на Съвета, за да бъдат отразени промените в българския план. След това страните членки ще разполагат с до четири седмици, за да одобрят оценката на ЕК.