България, Румъния и Гърция създават кориодр за военна мобилност

Подписването се състоя в рамките на срещата на върха на НАТО във Вашингтон

Политика
13:06 - 11 Юли 2024
1468
България, Румъния и Гърция създават кориодр за военна мобилност

Министрите на отбраната на България, Румъния и Гърция подписаха писмо за създаване на хармонизиран коридор за военна мобилност, съобщи EPT.

Подписването се състоя в рамките на срещата на върха на НАТО във Вашингтон. Това се случи с участието на министрите на отбраната Атанас Запрянов, Никос Дендиас и Ангел Тилвар.

Този ход има за цел да насърчи сътрудничеството между Гърция, България и Румъния в рамките на съвместната мрежа на НАТО за административна подкрепа.

Писмото за намерение се отнася до пътни и железопътни коридори и модернизиране на инфраструктурата и мрежите в райони като Солун и Александруполис.


Подкрепата е насочена към гладкото и навременно разгръщане на съюзническите военни сили, като същевременно се прилагат единни правила и процедури за улесняване на трансграничното военно сътрудничество при придвижването.

Писмото за намерения има за цел също така да координира действията на договарящите се държави по отношение на военната мобилност и да създаде мрежа от маршрути между участниците, като ги хармонизира в четири области: Трансгранично движение.
Координация на използваните транспортни средства.
Оперативна съвместимост и информация.
Развитие на инфраструктурата.
Значението на военната мобилност е подчертано и в Съвместната декларация на министър-председателите на трите държави, подписана на 9 октомври 2023 г. в Евксиноград.

Създаването на коридора следва и подписването на писмото за намерения за разширяване на тръбопроводната мрежа на НАТО към източното крило на алианса от министрите на отбраната на България, Румъния и Гърция през октомври 2023 г.

Мярката допринася за укрепването на капацитета за възпиране на Източното крило на НАТО и се добавя към поредица от действия, които надграждат ролята на региони, като Тракия, за поддържането на стабилността и мира.

По предложение на Дендиас тримата министри ще проведат тристранна среща през есента на 2025 г. в Александруполис. В рамките на тази среща ще бъдат обсъдени най-добрите начини за прилагане и реализиране на политиките, изложени в писмото за намерения.