Без руски газ, ама друг път!

Въпреки „врътването на кранчето“ от „Газпром“, през 2022 г. вносът от Русия се увеличава и възлиза на 2,223 млрд. лв.

Новини
15:00 - 12 Декември 2023
16700
Без руски газ, ама друг път!

Делът на внесения руски газ в България е 61,3% от общо доставените в страната количества суровина през 2021 година в стойностно отношение. Година по-късно, това съотношение достига 83 процента дял (в стойностно отношение) от общия внос на газ в страната.

Тази информация се съдържа в най-новата "Бяла книга за международната икономика и търговия 2023" на Министерството на икономиката, търговията и индустрията на Япония (разпространена на 4 декември - б. р.) и по-конкретно в частта на документа, която анализира въздействието на агресията на Русия спрямо Украйна. За целите на сравнението от японското икономическо министерство се позовават на данни от "Глоубъл трейд атлас" (Global Trade Atlas).

Бялата книга на японското икономическо министерство по същество е необвързващ документ, но с важна роля в процеса на вземане на стратегически и политически решения в страната.

Графика в документа сочи, че

България е в една група с Индия, Сърбия, Унгария и Словакия, чиито дял на внасяния руски газ (в стойностно изражение) нараства през 2022 спрямо 2021 година.

Това съобщава БТА.

В "Годишния доклад за Европейската комисия" на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от юли 2022 година (отнасящ се за предходната година - б. р.) пише, че "освен вноса на природен газ от Руската федерация се осъществяваше и внос от Азербайджан, което е

стъпка към диверсификация на доставките на природен газ и насърчаване на конкуренцията".

Предоставена от Националния статистически институт (НСИ) справка за внесените количества газ в България доказват това. Вносът на природен газ от Русия през 2021 година възлиза на приблизително 32 730 556 MWh (117 830 тераджаула - според оригиналната информация на НСИ - бел. авт.). Азербайджан е втората страна, от която България получава количества газ тогава - в случая равняващи се на 3 036 667 MWh (10 932 тераджаула). Така внесеният обем природен газ през 2021 година достига общо около 35 767 223 MWh, при 91,5 процента дял на Русия в обемно отношение.

Стойността на внесения природен газ от Русия през 2021 година възлиза на 1,987 милиарда лева, а тази на азерския газ - на 93,97 милиона лева.

Доставките от Азербайджан през 2021 година стават възможни след приключили в края на декември 2020 година преговори и подписани споразумения на 29 декември, така че подаването започва още на 31 декември 2020 година. Внасяните количества тогава са по-малко спрямо договорените през 2013 година и постъпват в страната през временна точка на доставка в Гърция, а през националната ѝ газопреносна мрежа са пренасяни до границата с България.

Картината на газовите доставчици за България става по-разнообразна през 2022 година,

когато е кулминацията на енергийната криза и исторически високите цени на енергийните суровини, които преживяха страните от ЕС и в частност България на фона на военната агресия на Русия на територията на Украйна.

Ето и каква е стойността на внесените количества природен газ в България през 2022 година:

от Русия вносът възлиза на 2,223 милиарда лева,

от Азербайджан - на 749,094 милиона лева,

от Турция - на 555,748 милиона лева,

от САЩ - на 689,286 милиона лева, и

от Сърбия - на 9,839 милиона лева.