Бизнесът на път да получи близо 3 млрд. лв. за иновации

Вижте кога се очаква да започне новата програма за този тип инвестиции

Свят
17:15 - 07 Август 2022
2923
Бизнесът на път да получи близо 3 млрд. лв. за иновации

В следващите пет години в развитието на българския бизнес ще бъдат инвестирани почти три милиарда лева по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

От Министерството  на иновациите и растежа съобщиха, че идната седмица тя ще бъде изпратена за финално одобрение от Европейската комисия.

Инвестициите ще са насочени към научни изследвания и развойна дейност в предприятията, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на фирми от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти и индустриална собственост. Ще се насърчава дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните и на уменията на персонала за работа с технологиите.

Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.

Програмата ще осигури подкрепа най-вече на микро, малките и средни предприятия, както и високотехнологични компании при старта им и в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират и партньорства с големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и иновации.

Българският бизнес ще може да използва както безвъзмездна помощ, така и финансови инструменти. Съотношението на двата вида финансиране по Програмата е почти 50:50.

За първи път ще бъде използвана и комбинирана форма с финансов инструмент и грант.

Такава ще бъде прилагана например по специфичната цел за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове. По нея микро-, малки, средни и големи предприятия ще могат да подобрят енергийната си ефективност след направен енергиен одит и да станат по-енергийно независими. Предвидено е финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични продукти и вторични суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества и на отпадъците.

Очаква се изпълнението на програмата да започне в края на 2022 г.