Брутният външен дълг на България достига 43,064 млрд. евро в края на юли

Новини
15:02 - 29 Септември 2023
1446
Брутният външен дълг на България достига 43,064 млрд. евро в края на юли

Брутният външен дълг на България в края на юли е 43,064 млрд. евро (45,1 процента от прогнозния БВП ), съобщават от Българската Народна банка (БНБ). Той е с 965,3 млн.евро (2,3 процента) повече в сравнение с края на юли 2022 г.

В края на юли краткосрочните задължения са 7,199 млрд. евро (16,7 процента от брутния дълг, 7,5 процента от БВП) като на годишна база се понижават с 1,294 млрд. евро (15,2 процента).

Дългосрочните задължения възлизат на 35, 864 млрд. евро (83,3 процента от брутния дълг, 37,5 процента от БВП), като се повишават за една година с 2,259 млрд. евро (6,7 процента).

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление“ в края на юли  е 9,444 млрд. евро (9,9 процента от БВП).Спрямо края на юли 2022 г. той нараства с 2,252 млрд. евро (31,3 процента).

Външните задължения на Централната банка са 2,037 млрд. евро (2,1 процента от БВП). Те намаляват със 155,9 млн. евро (7,1 процента) на годишна основа.

Външните задължения на сектор "Други парични финансови институции“ са 5,636 млрд. евро (5,9 процента от БВП). Те намаляват със 122,3 млн. евро (2,1 процента) спрямо края на юли 2022 г.

Външните задължения на "Други сектори" са 11,923 млрд. евро (12,5 процента от БВП). Те намаляват с 1,219 млрд. евро (9,3 процента) спрямо същия месец на миналата година.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14, 021 млрд. евро (14,7 процента от БВП) в края на юли, което е с 210,6 млн. евро (1,5 процента) повече спрямо края на юли 2022 г. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 32,6 процента към края на юли, при 32,8 процента година по-рано.