Бюджетната комисия реши: Бизнесът без компенсации заради скъпия ток

Цените на битовите потребители ще скочат, ако се дадат пари на фирмите

Общество
22:22 - 28 Юни 2022
2672
Бюджетната комисия реши: Бизнесът без компенсации заради скъпия ток

Комисията по бюджет и финанси отхвърли всички предложения за компенсиране на бизнеса за високите цени на електроенергията. Депутатите решиха утре в пленарна зала да обсъдят въпроса.

Предложението на депутата от ГЕРБ Делян Добрев гласи:

"Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 150 лв./MWh.;
Не се изплаща компенсацията за клиенти с цени под базовата цена от 150 лв/MWh ;
На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 150 лв./MWh.

Друго предложение предвижда:

Публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във "Фонд "Сигурност на електроенергийната система", които да се използват за покриване на разходите по съответния член от Закона за енергетика;
Размерът на целевите вноски се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката;
Целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
Вносителите предлагат всички предложения да влязат в сила от 1 юли.

Предложението на Любомир Каримански от ПП "Има такъв народ" залага на законово регламентирани целеви вноски от производителите на електрическа енергия, представляващи публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, изчислени от Министерски съвет, след отчитане на пълната себестойност без ДДС и необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

Според вносителите му по този начин ще бъде осигурен, при необходимост и за определен период от време, допълнителен ресурс за "Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който да бъде целево разходван за изпълнение на Програмите за компенсации, както и за компенсиране на разходи по Закона за енергетиката.

В случай, че целевите вноски надвишават размера на извършените компенсации след изпълнение на програмите, за които същите са определени с решението на Министерски съвет, КЕВР използва остатъка за целите на ценово регулиране, във връзка с компенсиране на разходи, извършени от обществения доставчик.

Йордан Цонев от ДПС също предложи компенсации за бизнеса:

"Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh, да не се изплаща компенсацията за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./ MWh.
Предложението на ДПС предвижда още публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във "Фонд "Сигурност на електроенергийната система", които се използват за покриване на разходи съгласно Закона за енергетика, а размерът на целевите вноски да се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката. Целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане, предвижда още предложението на ДПС.

По време на заседанието председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров каза, че във ФСЕС няма средства и ако депутатите решат от фонда да се вземат пари за компенсиране на небитовите потребители, то това ще се отрази на цените на битовите потребители.

Комисията за бюджет и финанси прие актуализацията на бюджета за тази година на второ четене, като одобри други мерки - за потребителите на горива и за семейства с деца.

Депутатите одобриха и субсидирането с 25 стотинки за литър гориво за зареждане на бензин, дизел и пропан бутан. Мярката ще влезе в сила от първи юли и ще е валидна до края на годината.

Данъчните облекчения за доходите на родителите, получени през настоящата година, се увеличават. За едно дете ще се приспада 6 000 лева от данъчната основа, за две - 12 000 лева, а за три - 18 000 лева. Това означава, че в семейния бюджет ще остават съответно по 600, 1 200 и 1 800 лева.

Актуализацията на бюджета влиза за обсъждане и гласуване в пленарна зала утре.

По-рано през деня на извънредно заседание депутатите потвърдиха увеличението на пенсиите от първи юли и парите за НЗОК.