Честитка от ГЕРБ: Нови цени на билетчето в София

Куриози
17:46 - 17 Май 2021
3850
Честитка от ГЕРБ: Нови цени на билетчето в София

Групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет предлага създаване на комисия за изготвяне на нова тарифна политика на столичния обществен транспорт и съответно актуализиране на цената на билетчето, съобщиха от СОС. 

Заместник председателят на комисията по транспорт Зафир Зарков ще внесе доклада, който е следствие на функционирането на нова единна система за електронно таксуване. Освен новите електронни канали и методи за заплащане, системата дава възможност за анализ и оптимизация на тарифната политика.

"Изборът на вид транспорт от пътниците зависи от няколко фактора, като време за пътуване, необходимост от прекачване, обща цена, комфорт на пътуването и надеждност. Въвеждането на нови тарифни продукти, които да отчитат пропътуваното време и/или разстояние ще допринесат от една страна за по-справедливо таксуване на реално използваната от пътника транспортна услуга, а от друга ще повишат приходите на системата на обществения транспорт и съответно качеството на обслужването", обясняват от СОС

"За да има социален ефект за гражданите, както икономическа обосновка на предлаганите услуги, е необходимо преразглеждане на цялостната тарифна политика и оптимизиране на предлаганите абонаментни превозни документи. Акцентът на тарифната политика следва да е насърчаване на използването на по-дългосрочни превозни документи за обществен транспорт, което е общоевропейска практика при предлагането на услугата обществен градски транспорт". казва Зафир Зарков.

Предвид комплексността на задачата и изключително високата обществена чувствителност по въпросите, свързани с ценообразуването на превозните документи, Зарков предлага да се създаде временна комисия с участие на общински съветници и представители на общинската администрация, като бъдат поканени и представители на научните среди. Целта на работната група ще бъде да разгледа предложенията за промени в тарифната политика, да разреши противоречията, да приеме общи стратегически насоки и конкретни мерки, които да доведат до:

- Осигуряване на необходимите приходи за устойчиво функциониране и развитие на обществения транспорт;

- Цените на превозните документи да станат конкурентни спрямо възможните алтернативи, което означава, че те трябва да осигуряват оптимален баланс между качеството и цента на услугата;

- Осигуряване на услуга на социално поносима цена за някои категории пътници;

- Икономически ефект за потребителите на услуги на обществения транспорт под формата на икономии на време за пътуване, оптимизиране на разходите за транспорт на домакинствата и повишаване на интереса към обществения транспорт;

- Намаляване на дела на пътуванията с лични автомобили на територията на общината.