Credit Suisse отчете загуба на активи за 68 млрд. долара за тримесечие

Клиентските депозити са намалели с 67 млрд. франка

Новини
12:16 - 24 Април 2023
1312
Credit Suisse отчете загуба на активи за 68 млрд. долара за тримесечие

Credit Suisse заяви в понеделник, че активи за 61,2 млрд. швейцарски франка (за 68 млрд. долара) са напуснали банката през първото тримесечие на тази година и че изходящите потоци продължават, което подчертава предизвикателството, пред което е изправена UBS Group AG при спасяването на своя конкурент.

Нетните изходящи потоци на активи бяха "значителни, особено през втората половина на март", възлизайки на 68,6 милиарда долара (61,2 млрд. франка), отбеляза кредитната институция.

Освен това клиентските депозити са намалели с 67 млрд. франка

през последното тримесечие на банката като независима кредитна институция, като в същото време е имало значителни неподновявания на падежиращи срочни депозити.

Повечето от изходящите потоци на активи са от подразделението за управление на богатството и са настъпили във всички региони.

"Тези изходящи потоци са умерени, но все още не са обърнали негативната посока към 24 април 2023 г.“, посочи Credit Suisse.

В понеделник Credit Suisse Group публикува последните си коропративни данни като независима институция. Нетните приходи за първото тримесечие достигнха 20,7 млрд. долара (18,5 млрд. швейцарски франка), което представляваше скокс с 319% в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. Нетната печалба пък нарасна до 13,9 млрд. долара (12,4 млрд. швейцарски франка) в сравнение със загуба от 305 млн. долара (273 млн. швейцарски франка) през същия период на миналата година.

Банката заяви, че нейното представяне е повлияно най-вече от действия, "водещи до и произтичащи от" планираното сливане с UBS Group, обявено на 19 март. Тя каза, че "ще работи в тясно сътрудничество с UBS, за да гарантира, че транзакцията ще бъде завършена своевременно".