Даниел Вълчев: Законите се променят на всеки 6 месеца! (СНИМКИ)

Общество
12:56 - 22 Март 2023
2780
Даниел Вълчев: Законите се променят на всеки 6 месеца! (СНИМКИ)

Продължава практиката повечето от законите да се изменят и допълват по-често от веднъж за шестмесечието. Това заяви проф. Даниел Вълчев по време на публичното представяне на брой 20 на Юридически барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България, която започна през 2010 г.

Проектът "Юридически барометър" се реализира от Центъра за правни инициативи. Ръководител на екипа е проф. Даниел Вълчев. Той даде пример с измененията в Закона за здравето, който само за 2022 г. има десет изменения.

Проф. Вълчев отбеляза, че периодът, който обхваща изследването, е политически много накъсан и неравен от гледна точка на законодателния процес. Количественият анализ на законодателната дейност обхваща времето от юли 2019 г. до декември 2022 г. В изследването се потвърждават изводите за нестабилност и непредвидимост на българския правен ред поради високата степен на изменчивост на нормативните актове.

От юли 2019 г. до декември 2022 г. в "Държавен вестник" са обнародвани 364 закона или средно по 52 закона за шестмесечен период. От тези 364 закона 23 са нови, 251 са законите за изменение и допълнение (ЗИД) и 90 са ратификации, се отбелязва в изследването.

През всеки от изследваните шестмесечни периоди над 60% от законите, попадащи в съответния период, са изменени и допълнени още през първата година след обнародването им, каза проф. Вълчев. Той отбеляза, че законодателната активност на народните представители надминава най-смелите очаквания, като за разглеждания период от внесените 199 законопроекта три четвърти са на народни представители.

Като абсолютен рекордьор по изменения бе откроен Кодексът за социалното осигуряване. Даниел Вълчев посочи, че продължава практиката измененията да се внасят и разглеждат и приемат от съответните комисии в един и същ ден. Такива са измененията в Закона за здравето и Наказателния кодекс.

Между юли 2019 г. и декември 2022 г. се отчита висока активност в дейността на Конституционния съд (КС), който е постановил общо 49 решения или средно по девет решения на шестмесечие.

Проф. Вълчев отбеляза, че в рамките на този период КС се е произнесъл с няколко много важни решения, сред които задължителното тълкуване на понятието за пол, възможността министърът на правосъдието да прави предложения до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на ВКС, на председателя на ВАС и на главния прокурор.

Снимки: Агнес Методиева, Lupa.bg