Дават на съд катаджия в Дупница за документна измама

Общество
17:26 - 03 Юли 2020
665
Дават на съд катаджия в Дупница за документна измама

Районна прокуратура - Дупница е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Т.И.за документно престъпление, извършено от него в качеството му на длъжностно лице.

Обвиняемият Т.И. към 01.11.2016 г. работел като техник-механик в "Регистрация и технически контрол" - Дупница група "МПС, водачи и административно.наказателна дейност", сектор "Пътна полиция" към отдел "Охранителна полиция" при Областна дирекция на МВР в  Кюстендил.

Той участвал в изпълнението на задачите по регистрацията и техническото състояние на пътните превозни средства. Извършвал идентификацията им, като сверявал номерата на рамата и двигателя и сравнявал съответствието на марка модел, кубатура, мощност, брой места, товароносимост, цвят и други данни, характеризиращи ППС, с тези в представените документи за регистрация.

В рамките на своите правомощия, обвиняемият отговарял за извършването на проверки, касаещи техническото състояние и идентификация на превозните средства и посочените данни в документите за регистрация и пререгистрация.

Свидетелят К.Р. бил управител на търговско дружество „Т.-БГ“ ЕООД, занимаващо се с автобусни превози. През 2016 г. той закупил автобус "Мерцедес". По талон МПС било с 9+1 седящи места и 10 правостоящи. По негови показания, продавачът му предоставил седалки за монтиране, което той направил.

В законоустановения срок - на 01.11.2016 г., К.Р. се явил в РТК – Дупница за регистрация на автобуса. Обвиняемият Т.И. извършил преглед на автомобила и на приложените документи, попълнил необходимите данни и положил подпис.

Въз основа на този документ, на собственика на превозното средство било издадено свидетелство за регистрация, в което бил записан брой на местата в автобуса - 13+1. След като го получил, К.Р. съобщил на обвиняемия Т.И. за грешка в посочения брой места, а именно, че те следва да бъдат 19+ 1. Било му отговорено, че за поправянето й трябва да се повтори процедурата по регистрация. Свидетелят отново заплатил такса за тази услуга. Обвиняемият попълнил заявление в частта му данни за МПС, като относно местата в него отбелязал - 19+ 1 (седящи + водач).

В хода на разследването по досъдебното производство е била изискана справка от официалния представител на "Мерцедес" за България. От нея са били установени параметрите, касаещи дадения модел, произведен за вътрешния пазар на страната, както и дооборудването му за целите на пътническия автобус.

От изготвената автотехническа експертиза е видно, че поставянето на седалки за седящи места (19+1) във въпросния автобус представлява изменение на конструкцията му. Същият е предназначен за превоз на пътници (14+1) - седящи. Допълнителни седалки могат да бъдат поставени на стандартните лайсни посредством крепежни инструменти, които не са включени в конструкцията на автобуса. Освен това, по този начин няма да бъдат спазени изискванията за задължителните разстояния между тях, съгласно правило № 36 на Европейската икономическа комисия на Организацията на обединените нации.

С действията си обвиняемият Т.И., в качеството му на длъжностно лице, в кръга на службата си, съставил официален документ за промяна на регистрация на МПС, в който удостоверил неверни обстоятелства.