Демократична България спечели делото в съда и ще има листа в Стара Загора

Няма пречки пред коалицията да се яви с листи във всички 31 многомандатни райони

Новини
19:51 - 19 Октомври 2021
1188
Демократична България спечели делото в съда и ще има листа в Стара Загора

„Демократична България“ спечели делото в Административния съд в Стара Загора срещу решението на Районната избирателна комисия да откаже вписването на листата за парламентарните избори на 14 ноември.

След спечеленото дело пред коалицията няма пречки да се яви с листи във всички 31 многомандатни райони, включително и Стара Загора.

Съдът установи, че при подаването на документите от водача на листата Атанас Славов и Магдалена Овчарова в 16:15 часа на 12 октомври е била предоставена и флаш памет с оригиналите на пълномощно от съпредседателите Атанас Атанасов и Христо Иванов, подписано с квалифициран електронен подпис.

Според съда е абсолютно необосновано и несъответно на доказателствата твърдението на РИК, „че предложението за регистрация и пълномощното не са подписани, а върху тях е поставена сигнатура, визуализираща електронно подписване на представените книжа“.

Административният съд в Стара Загора потвърждава това, което се казва в жалбата на „Демократична България“, а именно: че председателят на РИК е отворил файловете и е видял, че са подписани с електронен подпис.

„След като е установено по несъмнен начин, че Предложението по чл.255, ал.1, т.1 от ИК (Приложение № 73-НС) и пълномощното по чл.255, ал.1, т.6 от ИК, са били представени и съответно получени в РИК – Стара Загора като електронни документи на технически носител, спорният по делото въпрос се свежда до това, спазени ли са изискванията на чл.255, ал.1 от Изборния кодекс за писмена форма и валидно подписване на изискуемите се документи“, се казва в решението на съда.

Съдът установява, че са спазени и всички останали закони и регламенти за използването на квалифициран електронен подпис, като не смята, че заявлението за регистрация в РИК е подвластна на по-особен режим.

Нещо повече – съдът постановява, че направените указания от член на РИК да бъдат изпратени документите по електронен път (което се случва в 18:02 часа по имейл) абсолютно не отговарят на изискванията за Закона за електронните документи и електронния подпис. Съдът приема, че оригиналът на пълномощното вече е бил предоставен на членовете на комисията на флаш памет в самото начало на казуса в 16:15 ч.

Припомняме, че след отказа за регистрация на листата на ДБ в Стара Загора миналата седмица коалицията внесе жалбата в съда именно с квалифициран електронен подпис.