Депозитите на домакинствата в края на май са 74,16 млрд. лв.

Новини
13:48 - 23 Юни 2023
1421
Депозитите на домакинствата в края на май са 74,16 млрд. лв.

В края на май депозитите на неправителствения сектор в банките са близо 119 млрд. лева и са изтеглени кредити за 83,6 млрд. лв.

Депозити

В края на май 2023 г. депозитите на неправителствения сектор са близо 118,8 млрд. лв. (67,2 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 12,4 на сто, съобщва Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на май са малко над 41 млрд. лв. (23,2 на сто от БВП). В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 20,6 на сто. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 16 на сто на годишна база и в края на май достигат 3,577 млрд. лв. (2 на сто от БВП).

Депозитите на домакинствата в края на миналия месец са близо 74,16 млрд. лв. (42 на сто от БВП). Те се увеличават за една година с 10 на сто.

Кредити

В края на май 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са почти 83,6 млрд. лв. (47,3 на сто от БВП) при 82,866 млрд. лв. към април 2023 година. През май 2023 г. те се увеличават на годишна база с 12,1 на сто.

В края на миналия месец кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8,3 на сто и достигат близо 42,1 млрд. лв. (23,8 на сто от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са над 34,9 млрд. лв. (19,8 на сто от БВП). Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14,3 на сто. В края на май жилищните кредити са 17,521 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,8 на сто. Потребителските кредити възлизат на 15,761 млрд. лв. и се увеличават с 11,6 на сто спрямо май 2022 г. На годишна база другите кредити нарастват с 5,6 на сто, като достигат 393,8 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 8,7 на сто на годишна база през май 2023 г. и в края на май са 424 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са почти 6,6 млрд. лв. (3,7 на сто от БВП). В сравнение с май 2022 г. те се увеличават с 26,9 на сто.