Двойно са се увеличили случаите на домашно насилие в Разград

Наблюдава се ръст на съдебните дела, прокурорските преписки и досъдебните производства

Общество
17:26 - 02 Юли 2020
393
Двойно са се увеличили случаите на домашно насилие в Разград

Регистрираните случаи на домашно насилие в област Разград бележат ръст. Това отчетоха на заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие всички компетентни органи, участващи в процеса за закрила на пострадалите.
 
Според изнесените данни през 2019 година са налице увеличен брой на подадени сигнали в полицейските органи, има ръст на съдебните дела, прокурорски преписки и досъдебни производства. Многократно са нараснали сигналите за насилие над деца в социалните служби в региона. През отчетния период Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград регистрира най-висок брой до момента на пострадали, които са потърсили помощ и подкрепа.
 
Съдия Нели Генчева съобщи, че през миналата година в Районния съд в Разград са разгледани 34 дела по Закона за защита от домашното насилие, което е двойно повече от предходната година. Тя посочи, че страни по делата са били бивши съпрузи, търсена е била защита и от физическо и от психическо насилие. Имало е и дела, заведени от дете със съдействието на единия родител срещу другия родител, от баба срещу внук и от внук срещу баба.
 
Директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Таня Костова информира, че подадените през отчетния период сигнали за домашно насилие в дирекциите в региона са били 66 при 19 през 2018 г. По думите й във връзка с кризисната ситуация в страната и евентуално последващата финансова криза, прогнозата е за драстично увеличаване на сигналите и случаите за домашно насилие през следващите месеци и година.
 
Като важен етап от изпълнението на една от основните цели в плана за действие на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград бе посочено разкриването на Кризисния център за жертви на домашно насилие и трафик. Адвокат Ивелина Игнатова сподели мнение, че функционирането на центъра е изключително важно, за да се създаде защитена среда за жертвите, с което да им се окаже подкрепа макар и за кратко, за да подредят живота си.