ЕК иска ред в етикетите за стоките, произведени природосъобразно

Предлага се също да се премине към по-честа поправка на повредени стоки, вместо замяна с нови

Новини
15:12 - 22 Март 2023
1614
ЕК иска ред в етикетите за стоките, произведени природосъобразно

Европейската комисия представи днес две предложения, свързани с опазването на природата и търговията. Комисията предлага да се въведе единен европейски етикет за стоките, произведени природосъобразно, или които не замърсяват околната среда.

Предлага се също да се премине към по-честа поправка на повредени стоки, вместо те да бъдат заменяни с нови.

Според Комисията е необходимо занапред етикетите на стоки като "безвредно за океана масло срещу слънчево изгаряне", "блуза от преработена пластмаса" или "опаковка от 30 на сто преработена пластмаса" да се поставят, само ако са изработени в ЕС и, според новите изисквания, твърденията, които съдържат, да бъдат научно доказани и проверени.

Една от целите е да се повиши доверието на потребителите, които засега често са объркани и подвеждани от етикетите.

По данни на ЕК от 2020 г. 53,3 на сто от етикетите съдържат неясни и подвеждащи подобни твърдения, а в 40 на сто от случаите тези твърдения са неоснователни. Според Комисията въвеждането на единен европейски етикет ще осигури равнопоставеност на производителите и търговците и ще повиши техните продажби.

Това предложение не засяга вече утвърдените европейски етикети за "био" изделия, или за енергийно потребление на уредите.

Второто предложение, представено днес, предвижда потребителите и производителите да бъдат насърчени да поправят повредени стоки, като така бъдат развити нови бизнес модели и бъдат подкрепени онези, които предлагат поправки. Предвижда се търговците да предлагат поправка за повредените стоки в гаранция, освен ако замяната на стоката не излиза по-евтино. ЕК предлага потребителите да имат достъп до онлайн списък на работилниците, където изделията им може да бъдат поправени.

В съобщение на комисията са цитирани данни, според които годишно в ЕС се изхвърлят 35 милиона тона уреди, които подлежат на поправка,

като суровините в тях са 30 милиона тона. За произвеждането на тези стоки се отделят 261 милиона тона замърсяващи газове. Загубата за потребителите от изхвърлянето на подобни стоки се изчисляват на 12 милиарда евро годишно. Данните показват също, че 77 на сто от гражданите на ЕС чувстват лична отговорност към опазването на околната среда.