ЕС и САЩ ще намалят емисиите на метан с 30%

Това трябва да бъде доведено докрай в края на това десетилетие

Актуални новини
13:59 - 15 Септември 2021
587
ЕС и САЩ ще намалят емисиите на метан с 30%

Европейският съюз и Съединените щати се договориха да намалят емисиите от парниковия газ метан с 1/3. Успоредно с това, те хвърлят усилия да убедят и други икономики да ги последват.

Метанът е най-сериозният причинител на глобалното затопляне, като е сочен за по-голям замърсител и от въглеродния двуокис. Споразумението за метана ще окаже значително влияние върху селскостопанската, отпадъчната и енергийната промишленост. Проектът "Глобално обещание за метана" предвижда съкращаването на емисиите с 30% до 2030 година.

В отделен документ са посочени и страни, които ЕС и САЩ ще се опитат да присъединят към споразумението, в това число и Китай, Индия, Русия, Саудитска Арабия.