Евродепутатът Цветелина Пенкова представи седем приоритета за българската енергетика

Свят
08:40 - 23 Април 2024
1849
Евродепутатът Цветелина Пенкова представи седем приоритета за българската енергетика

Евродепутатът Цветелина Пенкова представи седем приоритета за българската индустрия и енергетика, които трябва да бъдат защитавани от депутатите в Европейския парламент през следващия мандат.

Документът е изготвен съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), ЕСО, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация на циментовата индустрия, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Еврохолд България АД, Холдинг КЦМ 2000 и Българския атомен форум (БУЛАТОМ).

„През последните години България е в продължаваща политическа криза. Парализът на институциите създава пречка пред реализирането на дългосрочните политики и действия, необходими за гарантирането на сигурността и конкурентоспособността на българската индустрия и енергетика. А България реално може да има ключова роля във формирането и реализирането на тези политики, ако имаме ясни национални цели“, обясни Пенкова на пресконференция с водещите представители на българската индустрия и енергетика.

През последната година Пенкова организира три ключови конференции на тема енергетика и индустрия – две в Народното събрание и една в Европейския парламент в Брюксел, а заключителните приоритети са обобщени в документ и очертават ясните национални приоритети, които следва да се защитават в европейските политики.

„На първо място е необходимо да се гарантира сигурността на енергийните доставки.

Необходимо е да се осигури достъп до най-евтините възможни енергийни носители, за да може да се развива европейската икономика“, изтъкна евродепутатът. Според нея трябва да се гарантира дългосрочна предвидимост на цените на електроенергията – само така може да се гради стабилна промишленост и икономика.

„Втори ключов приоритет е развитието на ядрените мощности. Българските ядрени съоръжения имат най-високите стандарти за безопасност, а експертите ни са признати за едни от най-добрите в света. В следващия мандат на Европейския парламент трябва да се определи ядрената енергетика като основен базов източник на чиста енергия в ЕС“, каза Пенкова. Тя изтъкна, че за да има независим енергиен ядрен сектор в ЕС, е нужно изграждането на верига за производство и доставки на специализирани части за поддържане и изграждане на компонентите за ядрените реактори на континента и трябва да се разгледат възможностите за добив на уран в ЕС с нови технологии.

Като трети важен приоритет Цветелина Пенкова открои производство на повече критични суровини: „България е на 6-то място в Европа по производство и обработка на цветни метали. За да се подпомогне добивът на повече суровини, които са ключови за производството на компонентите, свързани с новите технологии, е необходимо да се увеличи вътрешният добив, да има устойчива кръгова икономика и възможност за рециклиране.“ Пенкова смята, че е необходимо да се разработят съществуващите на територията на ЕС нови находища на критични суровини. „Трябва да се определят стратегическите предимства на всяка една държава членка според наличието на ключови и стратегически суровини, за да може да стимулират съответните производства във всяка отделна държава. Тук нашата държава ще има водеща роля“, допълни евродепутатът.

Развитието на индустриалното производство и създаването на работни места, балансираният енергиен микс на Европейския съюз, изграждане на свързана електропреносна мрежа между страните в ЕС и развитие на академичните постижения и кадровия потенциал са другите важни приортети пред родната индустрия и енергетика, изтъкнати от Цветелина Пенкова.

„България беше основен износител на електроенергия в региона, но поради липса на ясно планиране в енергетиката, това е застрашено. Необхдимо е да се въведат ясни действия за по-добра свързаност - така ще можем да пренасяме по-големи количества между различните държави и региони в Европа, без да се застрашава системната сигурност. България е държавата с най-голяма енергийна мощност в региона и ние трябва да сме водещи в този общоевропейски процес. Страната ни вече има изготвен такъв проект и той  беше представен на конференцията, която организирах в Европейския парламент в Брюксел“, представи визията си за развитието на родната енергетика Цветелина Пенкова.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев акцентира върху непрестанния спад на дела на европейската икономика спрямо световната. Той отбеляза, че ако преди години делът на Европа в световната икономика е бил 25%, то сега е по-малък от 17%, а спадът се ускорява. „Очевидно нещо в ЕС не правим както трябва. Европейската икономика се развива два пъти по- бавно от световната и има все по- ниско влияние. Две трети от българския експорт е към страните членки и затова забавянето на европейската икономика води до забавяне и на българската икономика“, коментира той. Изтъкна, че основен фактор за икономиката е конкурентоспособността на индустрията и затова са наложителни стратегически мерки и последователност. В заключение Велев призова: „Бихме искали България да заеме по- активна позиция в определянето на европейските политики.“

Изпълнителният директор на Българската асоциация на циментовата индустрия Ивайло Георгиев благодари на Цветелина Пенкова за националноотговорната работа, която свърши до момента в Европейския парламент. Той открои приноса й за приемането на законодателството за нулеви нетни емисии, което трябва да се приложи във във всички страни членки. Георгиев акцентира върху значимостта за циментовата индустрия на финансирането на проекти. Според него е нужна радикална промяна на подхода по отношение на обществените поръчки.