Финансовото министерство публикува предложение за удължителен закон за бюджета

Запазват се настоящите параметри – минимална работна заплата от 710 лева, осигурителни прагове и др.

Новини
19:22 - 26 Октомври 2022
2138
Финансовото министерство публикува предложение за удължителен закон за бюджета

Финансовото министерство публикува предложение за т.нар. удължителен закон. С него се прилагат разпоредби от бюджетите на държавното обществено осигуряване и Здравната каса, както и на държавния бюджет тази година, до приемането на нова финансова рамка.

В мотивите на законопроекта, се посочва, че в съответствие със законовите изисквания Министерството на финансите е разработило варианти за бюджетните закони догодина. Тъй като това се случва в условията на служебен кабинет обаче, в тях не могат да залегнат промени в основни политики.

Това означава, че се запазват настоящите параметри – например, минимална работна заплата от 710 лева, минимален и максимален осигурителен праг и други.

Ако не се направят промени обаче, дефицитът би достигнал до 6,6 на сто, което е "неприемливо".

Ето защо от министерството виждат като най-добър вариант запазването на параметрите до съставянето на редовен кабинет, който има възможност да прилага политики.

"При липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет, нормата на Закона за публичните финанси урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг", коментират от Министерството на финансите.

Практически това означава, че през януари ще се използва 1/12 от бюджета миналата година.

Въпреки че това затруднява работата, най-вече заради инфлацията, мнозина са на мнение, че това е най-добрият вариант, коментират експерти. В противен случай в условия на нестабилна политическа обстановка има риск от популистки текстове, които да влошат състоянието на фиска.