Хората са като птиците – ориентират се по магнитното поле на Земята

Остава неизвестно кой орган отговаря за това

Мистика
14:58 - 25 Март 2019
3141
Хората са като птиците – ориентират се по магнитното поле на Земята

Петте „класически” сетива на човека са зрение, слух, вкус, обоняние и осезание. На тях съответстват органите очи, уши, уста, нос, кожа. Съвременните изследователи нерядко прибавят като шести орган на сетивата вестибуларния апарат, отговарящ за равновесието и положението на тялото в пространството. Не са малко и тези, които обръщат внимание на интуицията. Но официалната наука не знае към какъв орган да я причисли и поради тази причина не я изучава.

Американски експерти от Калифорнийския технологичен институт и техни японски колеги от университета в Киото са провели съвместни изследвания, в резултат на които са стигнали до извода, че на човека е присъща и магниторецепция. Това е способност на хората да усещат магнитното поле на Земята и да се ориентират по него. Подобна способност имат бактериите, плодовите мухи, медоносните пчели, птиците, мидите, рибите, омарите, костенурките, прилепите и някои други животни.

При проучванията е създадена специална клетка – помещение с изкуствено магнитно поле, чийто силови линии може свободно да се променят. След това в клетката по ред влизат доброволци. Електроенцефалограф регистрира активността на мозъка на всеки един от тях. Оказва се, че за времето на въртене на магнитното поле електрическите колебания в централния отдел на нервната система на човека променят своята амплитуда. На базата на този факт изследователите правят извод, че хората наистина възприемат магнитното поле – нещо, което доскоро се смята за чиста фантастика. Забележително е, че промяната в амплитудата на електрическите колебания в мозъка се случва само при въртене на магнитното поле в посока обратна на часовниковата стрелка, както става в Северното полукълбо на Земята. При въртенето по посока на часовниковата стрелка не се наблюдават никакви промени – сякаш мозъкът игнорира лъжливи сигнали. Ако експериментът с магнитната клетка се проведе в Южното полукълбо на планетата, вероятно промените в амплитудата на електрическите колебания на мозъка биха се случвали при въртене по посока на часовниковата стрелка, предполагат изследователите.

Досега обаче учените не могат да установят защо хората притежават и за какво им е магниторецепция. За какво служи тя на човека, как се е формирала и как се променя в детайли. Не е ясно и кой е материалният носител на тази чувствителност на хората към промените в магнитното поле на Земята.