Ивайло Ивков беше заличен като директор в Левски

На негово място вписаха Дани Боримиров

Спорт
18:54 - 02 Май 2023
1353
Ивайло Ивков беше заличен като директор в Левски

Ивайло Ивков официално беше заличен като изпълнителен директор в Левски. Юристът бе уволнен на общото събрание на клуба на 6 април след откритата война с мажоритарния собственик на "сините" Наско Сираков. Считано от 2 май Ивков вече не фигурира в Търговския регистър.

На негово място като изпълнителен директор на "Левски" в Търговския регистър е вписан Даниел Боримиров. Решението за смяната по високите етажи бе обявено преди минути, информира "24 часа".

Промените не спират дотук.

Христо Йовов и адвокат Борислав Георгиев, който е юридически съветник на мажоритарния собственик Наско Сираков, попълват местата на досегашните членове на управителния съвет Ивайло Ивков и Радослав Разпопов.

В Търговския регистър е написано, че мандатите на новите директори са за срок от 5 години.

Решението за вписването на новите обстоятелства в управлението на футболния "Левски" са на база на два протокола, предоставени от клуба - от заседание на Надзорния съвет и от заседание на Управителния съвет, проведени на 25 април.

Надзорният съвет заседава с една точка в дневния ред - промени в състава на Управителния съвет на дружеството. Ивайло Ивков и Радослав Разпопов са освободени като членове на УС. Решението е прието единодушно с три гласа "за" от Наско Сираков, Антон Краус и Ванцислав Димитров.

На заседанието на Управителния съвет присъстват всички членове, а именно: Даниел Боримиров, Борислав Георгиев и Христо Йовов. Заседанието е с дневен ред от три точки - избор на изпълнителен директор, избор на председател на УС и избор на лице, което да подписва книгата на акционерите, както и акциите и временните удостоверения, издавани от дружеството.

Управителният съвет избира Даниел Боримиров за изпълнителен директор и го овластява да представлява дружеството, считано от датата на вписване в Търговския регистър.

Боримиров е избран и за председател на УС, и за лице, което да попълва и подписва книгата на акционерите.