Иво Христов: Кабинетът сега прави това, което президентът каза преди месец

Какъв беше смисълът от КПП-тата, щом те не спряха Великденското преселение, пита евродепутатът

Новини
12:06 - 29 Април 2020
2896
Иво Христов: Кабинетът сега прави това, което президентът каза преди месец

"Месец и половина след въвеждането на извънредно положение трябва да се опитаме да направим анализ на ситуацията, какъвто кабинетът пропусна да предложи.

Правителството бе принудено от действителността да осъзнае и възприеме повечето от идеите, които президентът застъпи в обръщението си от 3 април. В частност, нуждата от разширено провеждане на тестове и достоверна статистика, от премислено връщане към активния живот при спазване на благоразумните ограничения. Изпълнителната власт е на път да осъзнае и необходимостта от преосмисляне на стратегията на домашна изолация, която е приложима за разумно време, но икономически и психически непосилна в дългосрочен план. За съжаление, злоупотребата със страха и политическият PR като метод за управление доведоха до срив на доверието и постепенно разпадане на мерките за социална изолация в последните седмици.

Това рискува да доведе до ръст в разпространението на вируса, който можеше да бъде избегнат, ако гражданите бяха просвещавани, вместо да бъдат поставяни в постоянно поддържан стрес.

Някои противоречиви заповеди и решения внасяха объркване. Какъв беше смисълът от КПП-тата, щом те не получиха заповед да спрат Великденското преселение?

Отварянето на София в навечерието на Великденските празници и последвалото затваряне в полунощ внесе хаос и може да компрометира усилията от първия месец изолация.

В резюме: повечето мерки бяха уместни, но неефективно наложени, което сумарно може да нулира ползите и да прояви негативното от всички тях: спряла икономика, ръст на разпространението на вируса и недоверие в институциите. 

Към момента не личи ясна стратегия за излизане от извънредното положение. Нито убедителна схема за подпомагане на пострадалите от кризата, каквито изработиха другите европейски държави.

Относно парите за следкризисното възстановяване: правилата за тяхното разпределение трябва да бъдат детайлно фиксирани в закон. Това са парите на българите и те не бива да бъдат разпределяни с управленски решения в тесния кръг на правителството.

Социалните съображения в период на криза трябва да имат приоритет пред инфраструктурата.

По отношение на индивидуалното подпомагане: кредитите не са помощ.

Глобалната криза с коронавируса изисква стратегически решения.

Кабинетът трябва да вземе мерки за обезпечаване на продоволствената сигурност на България. Затрудненият транспорт и производство ще доведат до дефицити на продоволствие в световен мащаб още в рамките на идните месеци. Учени вещаят библейски глад в някои райони на света. В тези условия трябва да се създадат достатъчни резерви от храни, които да бъдат изкупувани от българските селски стопани, за да остане ангажираният финансов ресурс в България.

Ценовата конюнктура на пазара на петрол е благоприятна за попълване на стратегическите резерви на България. Наличните резерви могат да бъдат освободени като форма на подпомагане на икономиката.

Необходими са спешни мерки за спасяване на българския туризъм чрез преференции за българските туристи, които са единствената реална клиентела в идните месеци.

Това означава механизми за гарантиране на високи стандарти за хигиена и сигурност в хотелите, здравно сертифициране на туристите преди ползването на туристически услуги (масово и достъпно тестване). Контактът с природата укрепва имунитета, който е основното ни индивидуално оръжие срещу вируса. Туризмът е жизненоважен за националната икономика. Без него градове като Банско, Слънчев бряг, Созопол и Несебър са обречени. Който пръв преструктурира сектора, той ще оцелее. Други страни вече адаптират туризма си към новите условия. Тук отново трябва да се установят ясни, законови правила за разпределение на помощите. Съществува реален риск те да отидат у собствениците на къщи за гости и близките до правителството бизнесмени, което няма да остане незабелязано за останалите актьори в бранша и ще породи напрежение.

Разширяването на онлайн административните услуги, с оглед пълноценното функциониране на институциите и икономиката в условия на подобни кризи, които могат да ни връхлетят отново. Днес плащаме цената на безкрайно забавяното електронно правителство.

Да се проведе анализ на имунизационната политика и да се инвестират средства в научния и производствения потенциал в сферата на имунната защита. Вирусите ще останат една от основните заплахи за сигурността на страната в следващите години и това налага изграждане на нов модел за управление на бъдещи кризи, който да отчете всички грешки от последния месец: финансовото и материалното обезпечаване на държавата за кризисни ситуации, използването на експертния потенциал и провеждането на премислена информационна политика. Извънредните брифинги са лош пример, анализира евродепутатът Иво Христов..